RK-agenda

aug
30
do
Bezinningsdag Julianaklooster
aug 30 – okt 27 hele dag
Geregeld wordt in het gastenhuis Julianaklooster een bezinningsdag georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd is. De dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur en deelname bedraagt € 25,00.

  • Donderdag 26 juli door pastor Anton Overmars: ‘Vakantie: Kom naar de Bron’
  • Donderdag 30 augustus door pastor Anton Overmars: ‘Bidden in je binnenkamer’
  • Donderdag 20 september door pastor Anton Overmars: ‘De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt’
  • Donderdag 25 oktober door pastor Anton Overmars: ‘Zie de Dienstmaagd des Heren’
  • Zaterdag 27 oktober pater Ward Biemans sj.: ‘Encycliek paus Franciscus: Laudato Si’
info info@olvternood.nl
www.olvternood.nl
locatie Julianaklooster, Hoogeweg 65
plaats Heiloo (Noord-Holland)
postcode 18
sep
5
wo
Expositie in Abdij Koningshoeven
sep 5 – dec 30 hele dag

Het gazon bij het proeflokaal van Abdij Koningshoeven onderging een metamorfose en werd een ware beeldentuin. Schoonheid in brons benoemen de affiches in de stad. Het zijn bronzen beelden van Daphne du Barry. De moeite waard om te gaan bekijken. Dagelijks van 12.00 tot 18.00 uur.

okt
6
za
Ter Apel: Over Hemel en aarde-Paulus Geeve
okt 6 – dec 2 hele dag

“…Met mijn oeuvre ben ik de laatste 40 jaar onophoudelijk aan het werk aan exposities in binnen- en buitenland. Na 28 jaar in de binnenlanden van Zuid Amerika geleefd en gewerkt te hebben met vele tentoonstellingen in de grote steden, zijn veel van die kunstwerken opgenomen in een scala van internationale zakelijke, museale en particuliere collecties. Nadat een rotslawine mijn studio voor etsen, collectie, apparatuur en gereedschappen verpletterde ben ik gaan schilderen.

Een aantal keren ben ik mijn land kwijtgeraakt, eerst Nederland, toen Venezuela. Weer overnieuw beginnen is iets wat dan weer moet gebeuren. Dat kan frustrerend zijn, het kan ook nieuwe wegen inslaan. In mijn schilderijen kijk ik vanuit de mens en de wisselwerking met zijn omgeving; ik kijk naar zijn directe klimaat en zijn woongebied, maar daardoor ook naar de bijbehorende plaatsgebonden mythologie, naar geloofssystemen, naar overtuigingen. Dat zijn zaken die toch immers de verhalen die mens-zijn bepalen.

As above, so below, olieverf op doek, 60 x 80 cm (klik op de afbeelding om te vergroten)

Ook zien we de volken met hun innerlijke cultuur, hun dynamiek, hun gezegdes en de leerprocessen. Hun geschiedenis en gedrag. En juist met de beeldtaal van die belevenissen ben ik zo hard bezig.

Nu gaan de dag en de nacht samen in mijn schilderijen, ze zijn verbonden. Boven en onder, innerlijk en uiterlijk. Er is geen duisternis zonder licht. Deze standpunten zijn sterk en sprekend, beeldbepalend.

Het mannetje in de maan is echt, de nacht tilt haar rokken op. Sterren kun je plukken en mistflarden raken je aan. We beleven de streling van de wind, we zwieren mee met wolken. De tijd staat om je heen en spreekt met je. Luister ernaar.

Kleine dingen blijken later juist de grote herinneringen te zijn geworden.”

okt
31
wo
Vughts kartuizerklooster in DePetrus
okt 31 hele dag

Van 6 september tot en met 31 oktober presenteert het Vughts Museum in Ontmoetingscentrum DePetrus een tentoonstelling die gewijd is aan het kartuizerklooster dat van 1473 tot 1566 heeft gelegen aan de Dommel in Vught, grenzend aan de Taalstraat ter hoogte van het huidige Sophiasburg. In de tentoonstelling is een reconstructie te zien van het klooster en wordt een poging gedaan de precieze locatie van het klooster vast te stellen.

Het klooster kreeg van Karel de Stoute de naam Domus Sanctae Sophiae Constantinopolitaniae: het huis van de Heilige Wijsheid van Constantinopel. Hertog Karel wilde zo de kathedraal van Constantinopel herdenken, die bij de val van het Byzantijnse Rijk in 1453 door de Turken was veroverd en omgebouwd tot moskee. Vijftig jaar leefden de kartuizers in alle rust in Vught. Daarna was de rust voorbij en werden ze regelmatig aangevallen, totdat het klooster tijdens de Beeldenstorm in 1566 volledig werd verwoest. De kartuizers verdwenen uit Vught en kwamen uiteindelijk in Antwerpen terecht. In Vught werd later op ongeveer dezelfde plek Sophiasburg gebouwd, met een naam die verwijst naar het klooster.

Openingstijden
De tentoonstelling over het Vughtse kartuizerklooster kwam tot stand met steun van de Vrienden van het Vughts Museum. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Entree: 2 euro.

Lezing
De tentoonstelling wordt op 5 september voorafgegaan door een lezing door dr. Jan Sanders, die diverse boeken over het Vughtse kartuizerklooster publiceerde. Aanvang 19.30 uur. De lezing is de eerste van een serie die georganiseerd wordt door Stichting Anders Bezig Zijn, de bibliotheek en het Vughts Museum.

nov
4
zo
Rondleiding klooster Nieuw Sion
nov 4 hele dag

Deventer – Op zondag 4 november organiseert ‘t Nut Olst-Deventer een bezoek aan het klooster Nieuw Sion voor een rondleiding en een lezing door Peter Dullaert.

Rondleiding gaat over het complex met zijn kloostertuinen, kerkhof ,moestuinen, de werkhuizen, kerk etc. De lezing gaat over de geschiedenis van Abdij Sion en de toekomst van Nieuw Sion.

Aanvang 13.30 uur en afsluiting rond 17.00 uur.

Bijdrage: € 12,50 voor NUT-leden , € 15,- voor niet NUT-leden, inclusief onbeperkt koffie/thee (deze bijdraeg is tevens voor de instandhouding van Klooster Nieuw Sion).

Aanmelden: Vooraf betalen op NL27RABO0139205918 o.v.v. Nieuw Sion en via de mail activiteiten@nutolstdeventer.nl met vermelding van uw naam, aantal personen en 06 nummer. U ontvangt per mail een bevestiging over deelname aan deze middag.

Willibrordzondag 2018: ‘Samen wandelen, bidden en werken’
nov 4 hele dag

Paus Franciscus sprak op 21 juni jl. in Genève de Wereldraad van Kerken toe. Hij sprak over de belangrijke en niet-aflatende opgave de eenheid van de Kerk te dienen en de vreugde van het Evangelie uit te dragen. Aan de viering van 70 jaar Wereldraad van Kerken en het historische bezoek van paus Franciscus is dit jaar het thema van Willibrordzondag (4 november) ontleend: ‘Samen wandelen, bidden en werken’.

De R.-K. Kerk is dan wel geen lid van de Wereldraad van Kerken maar de samenwerking is er niet minder om, aldus de Katholieke Vereniging voor Oecumene op haar website: “Vandaag is de Katholieke Kerk wereldwijd een belangrijke pleitbezorger en voortrekker van de oecumenische beweging.”

Tijdens paus Franciscus’ bezoek aan de Wereldraad maakte Albin Hillert de foto die dit jaar de poster voor Willibrordzondag siert. Naast de paus staan dr. Olav Fykse Tveit, dr. Agnes Abuom, metropoliet dr. Genaddios van Sassima, kardinaal Kurt Koch en enkele andere vertegenwoordigers van de Wereldraad. “Het is een prachtig beeld,” aldus pastoor Martin Los, bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene. “Achter deze kerkelijke leiders hangt een wandkleed met daarop Christus in Zijn glorie die allen verzamelt, met boven Hem de duif die de Heilige Geest symboliseert. Op het wandtapijt staat ook in het Grieks in de tekst: ‘opdat allen één zijn’ (Joh. 17,21). Het is Christus die zendt, over de zijnen waakt en alles overziet. Ook op onze oecumenische pelgrimstocht.”

Pastoor Los: “Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. Deze vereniging speelt een belangrijke rol ten dienste van de katholieke deelneming aan de oecumenische samenwerking in ons land. Ik wil deze collecte daarom van harte bij u aanbevelen.”

De poster van Willibrordzondag wordt eind september, begin oktober aan alle parochies gestuurd. Op www.oecumene.nl kunnen een preekschets en voorbede voor Willibrordzondag worden gedownload. Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL97 INGB 0000 8019 19 t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene in ‘s-Hertogenbosch.

   

Tags: 

nov
18
zo
ENSCHEDE: Landelijke Ariëns-herdenking 2018
nov 18 hele dag

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering vindt traditiegetrouw plaats op de derde zondag van november, in 2018 dus op 18 november. Zoals gebruikelijk wordt deze Eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. De viering start om 11.00 uur, de hoofdcelebrant is mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht.

Pastoor P.F. Daggenvoorde van de Jacobus de Meerdere-parochie te Enschede concelebreert. Het thema van de viering is ‘de missionaire zending van de Kerk’. Enkele jaren geleden heeft paus Franciscus de 33ste zondag door het jaar uitgeroepen tot Werelddag van de Armen, als een voortzetting van en een herinnering aan het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. De Ariëns-gedachtenisviering besteedt aandacht aan deze Werelddag. Onder meer de Kon. Enschedese Leo Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht, verleent muzikale medewerking aan de viering. Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn. Daar zijn ook weer boeken en kaarsen te koop.

nov
24
za
Startdag Vastenactie Noord Nederland
nov 24 hele dag

Op 24 november wordt de Startdag Vastenactie Noord Nederland georganiseerd in Drachten.
Locatie: Zuiderkerk, De Drift 46, 9203 GH Drachten.
Ingang voorzijde: Burg. Wuiteweg 71, 9203 KR Drachten

nov
25
zo
LEEUWARDEN: Family-tour met de Bisschop
nov 25 @ 20:18 – 20:18

Bisschop Ron van den Hout nodigt gezinnen uit voor de eucharistie, maaltijd, ontmoeting, catechese met de Bisschop. Opgave 050-4065888 of l.winter@bisdomgl.nl

St Bonifatiuskerk Leeuwarden Bonifatiusplein 20 11.00-14.00 uur

feb
3
zo
GRONINGEN: Family tour met de Bisschop
feb 3 @ 20:18 – 20:18

Bisschop Ron van den Hout nodigt gezinnen uit voor de eucharistie, maaltijd, ontmoeting, catechese met de Bisschop. Opgave 050-4065888 of l.winter@bisdomgl.nl

St. Jozefkerk Groningen  11.00-14.00 uur Radesingel (Kathedraal) Groningen

Comments are closed.