5 vragen en antwoorden in de zaak Pell

Leestijd: 2 minuten

5 vragen en antwoorden in de zaak Pell
Wat betekent het oordeel voor de Kardinaal
Door Michael Lenz en Roland Juchem

-Melbourne/Vaticaanstad (KNA) De hoop op een vrijspraak is voor de Australische Kardinaal George Pell (78) voorlopig de grond ingeboord. Het Hoogste Gerechtshof in de Australische staat Victoria wees
woensdagmorgen in Melbourne het hoger beroep van de voormalige Vaticaanse chef financiën af. De bewijslast was zo groot dat de drie rechters snel klaar waren, een zogenaamd hamerstuk.

MariaBode geeft een toelichting op de uitspraak van de rechters.

Welke redenen had Pell tegen het eerdere oordeel ingebracht?

Pells advocaten hadden de geloofwaardigheid van de enige getuige in twijfel getrokken. De veroordeling, die alleen op de verklaring van een der betrokkenen is gebaseerd, is “niet vrij van twijfel” zo hun argumentatie. Het oordeel is daardoor  “niet gepast en onredelijk”. Ten aanzien van twee andere punten wezen de advocaten op vorm en procesfouten. Zo heeft de rechtbank niet in aanwezigheid van de jury aan Pell gevraagd of hij schuld wilde bekennen. Tevens mocht de verdediging geen video vertonen om te bewijzen, dat de ten laste gelegde daad van sexueel misbruik praktisch onmogelijk was.

Hoe heeft de rechtbank deze argumenten afgewezen?

Het belangrijkste tegenbewijs wezen de drie rechters met twee tegen een stem af. De voorzitster van de rechtbank, rechter Anne Ferguson en haar collega Chris Maxwell zagen geen steekhoudend argument, om aan de verklaring van het vermoedelijk slachtoffer te twijfelen. De vaststelling van de schuld bij Pell is daarom -met het oog op de bewijslast- niet onwettig. De overige redenen voor een hoger beroep wegens vormfouten verwierpen de rechters unaniem.

Wat was de visie van rechter Mark Weinberg?

Rechter Weinberg, een van de drie rechters van de meervoudige kamer, sprak zich voor een vrijlating van Pell uit. Hij was niet overtuigd van de verklaring van het slachtoffer en kon niet uitsluiten, dat de voormalige koorknaap delen van zijn verklaring heeft verzonnen.

Heeft Pell nog beroepsmogelijkheden?

Tegen de bevestiging van het eerdere oordeel kan binnen vier weken een beroep ingesteld worden bij het Hoog gerechtshof, een cassatiemogelijkheid.

Moet het Vaticaan Pell na het oordeel uit de Priesterstand zetten?

Een ontslag uit de Priesterstand als straf kan alleen dan geschieden als er een Kerkelijk proces komt. Als dan uit onderzoek blijkt, dat Pell schuldig is aan misbruik, kan de Paus hem uit de Priesterstand zetten en terugplaatsen in de lekenstand – of hem zijn Kardinaalstitel afnemen en hem terugzetten in de functie van Priester. Het terugzetten in de lekenstand is de hoogste straf, die de Kerk tegen een geestelijke kan uitvaardigen. De laatste keer dat het Vaticaan tot deze drastische maatregel overging was afgelopen februari  en wel tegen de Aartsbisschop van Washington, Theodore McCarrick, deze was overigens niet door een burgerlijke rechtbank veroordeeld.

Foto: wiki-publiek domein