Aantal werklozen stijgt verder. Consument houdt hand nog meer op de knip

Leestijd: 3 minuten
Donderdag 20 oktober 2022 – 06:07 uur – Bron: CBS/Frank Notten/Peter Hein van Mulligen- Beeld: PB
  -Heerlen- In september 2022 waren 382 duizend mensen werkloos, dat is net als in augustus 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met 14 duizend per maand. Tegelijkertijd steeg het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar, met gemiddeld 6 duizend per maand. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de beroepsbevolking. UWV registreerde eind september 152 duizend lopende WW-uitkeringen.
In september hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,3 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld 11 duizend per maand afgenomen.

Werkloosheidspercentage in september 3,8

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze indicator zijn mensen werkloos als ze geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit cijfer heeft betrekking op de bevolking van 15 tot 75 jaar. In april 2022 bereikte de werkloosheid met 3,2 het laagste percentage in de reeks met maandcijfers vanaf 2003. Daarna nam de werkloosheid toe naar 3,8 procent in augustus. Ook in september kwam deze uit op 3,8 procent. Dat is vergelijkbaar met het niveau van eind 2021.

UWV: Daling WW-uitkeringen komt tot stilstand

Eind september 2022 verstrekte UWV 152 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat is een lichte stijging van 0,2 procent. Daarmee is een einde gekomen aan een maandenlange daling. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal lopende WW-uitkeringen af met 55 duizend (-26,9 procent).

In september 2022 kwamen er 21,8 duizend WW-uitkeringen bij en werden er 21,5 duizend WW-uitkeringen beëindigd.

UWV: Wisselend beeld per sector

De ontwikkeling van het aantal lopende WW-uitkeringen laat een wisselend beeld per sector zien. Het aantal uitkeringen daalde bij de overige industrie (-4,2 procent), de schoonmaak (-2,7 procent) en de chemische industrie (-2,6 procent), terwijl de landbouw, groenvoorziening, visserij (+2,4 procent), de voeding- en genotmiddelenindustrie (+2,2 procent), de overige commerciële dienstverlening (+2,0 procent) en de overheid (+2,0 procent) een lichte stijging lieten zien.

Niet alle werklozen ontvangen een uitkering. Wie voorheen niet werkte, maar op zoek gaat naar werk en daarvoor beschikbaar is, hoort ook tot de werklozen. Hij of zij kan daarmee echter geen aanspraak maken op een WW-uitkering.

Meer baanverlies

De stijging van het aantal werklozen met 43 duizend in de afgelopen drie maanden (gemiddeld 14 duizend per maand) is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

Consumentenvertrouwen verandert niet

Consumenten waren in oktober net zo somber als in september. Toen bereikte het consumentenvertrouwen een dieptepunt. In oktober kwam het vertrouwen uit op -59, net als in september. Consumenten waren wat minder negatief over de economie, maar de koopbereidheid verslechterde iets.
Met -59 lag het consumentenvertrouwen in oktober ruimschoots onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-9). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en in september 2022 de laagste stand ooit (-59). Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986.

Consumenten iets minder pessimistisch over economisch klimaat

Consumenten waren in oktober iets minder pessimistisch over de economie dan in september. De deelindicator economisch klimaat ging van -79 naar -75. Consumenten waren zowel over de economie in de afgelopen twaalf maanden als over de economie in de komende twaalf maanden minder negatief.

Koopbereidheid historisch laag

De koopbereidheid kwam in oktober uit op -48, tegen -46 in september. Dit is het laagste niveau sinds het begin van de meting. Zowel het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden als dat over de financiële situatie in de komende twaalf maanden was negatiever dan ooit tevoren. Consumenten waren ook nog nooit zo negatief over het doen van grote aankopen.

Consumenten negatief over toekomstige werkloosheid

Voor het eerst na mei 2021 waren consumenten pessimistisch over de toekomstige ontwikkeling van de werkloosheid. Het percentage van de respondenten dat verwacht dat de werkloosheid in de komende twaalf maanden gaat stijgen was met 35 procent groter dan het percentage dat een daling verwacht (20 procent). Het saldo van positieve en negatieve antwoorden kwam daarmee uit op –15 procent.

Vandaag publiceert het CBS ook over de werkloosheid in september. Het aantal werklozen is in september licht gestegen. In april van dit jaar bereikte de werkloosheid het laagste niveau in de reeks met maandcijfers vanaf 2003. Daarna nam de werkloosheid toe.