Aartsbisschop Oeganda verbiedt huiskamervieringen

-Kampala- (KNA) De Aartsbisschop van Oeganda’s hoofdstad Kampala, Cyprian Kizito Lwanga, heeft een decreet voor een correcte viering van de Eucharistie uitgevaardigd.

Daarin verbiedt hij huiskamervieringen, die volgens Afrikaanse media in Oost-Afrika wijd verspreid zijn “De Eucharistie moet, op of in, een Heilige plaats gevierd worden, met uitzonderingen van bijzondere omstandigheden, als het echt niet anders kan”, aldus Lwanga.

Eveneens wees de Aartsbisschop er op dat Hosties niet langer via de handcommunie mogen worden uitgereikt, men dient de Hostie direct in de mond te ontvangen. Deze handeling moet misbruik van Hosties voorkomen. Bovendien mag het uitreiken van Hosties alleen door een Priester geschieden in correcte burgerlijke kleding of Kerkelijke ambtskleding. Samenwonenden, maar niet gehuwde paren zijn van de Eucharistie uit te sluiten.

De Aartsbisschop beroept zich, inzake zijn decreet, op geldend Kerkelijk recht. De Oegandese internetkrant ‘PML Daily’ bericht, dat de maatregelen van Lwanga op grote sympathie kunnen rekenen onder Kampala’s Katholieken. Volgens het Katholieke persagentschap ‘ACI Africa’ is er echter ook kritiek: Lwanga zou het decreet op ‘eigen houtje’ hebben doorgezet, zonder eerst met zijn Bisschoppen te overleggen, zijn decreet is dan ook voor velen controversieel.

Geef een reactie op dit artikel