Bezettingstroepen verwoesten infrastructuur in Jordaanvallei

Zaterdag 28 augustus 2021 05:53 – Bron: TRF – Beeld: PB
  -Tel Aviv- Wanneer neemt de internationale gemeenschap eindelijk de Palestijnen in door Israël bezet gebied in bescherming? Wanneer komt het moment dat Den Haag en Brussel Palestijnen als mensen gaan beschouwen, met dezelfde rechten als Israëli’s en Nederlanders?

Reportage Gideon Levy
Die vragen kwamen voor de zoveelste keer op na lezing van de reportage van Gideon Levy in Haaretz over Palestijnse gemeenschappen in de Jordaanvallei, wier infrastructuur door bezettingstroepen wordt verwoest. Zij hebben geen recht op aansluiting op het elektriciteitsnet en de waterleiding, vinden de Israëlische autoriteiten. En leggen zij met Europese steun zelf voorzieningen aan, dan verschijnt het naar eigen zeggen ‘meest morele leger ter wereld’ om de boel af te breken. Het is een kwaad dat ook elders in het door Israël bestuurde deel van de bezette Westelijke Jordaanoever – het zogeheten C-gebied (Area C) – heerst.

Zonnepanelen geconfisqueerd
Zo namen Israëlische militairen vorige week dertien zonnepanelen van inwoners van Khirbet Yarza in beslag. Het dorp ligt in het noorden van de Jordaanvallei en werd direct na de Israëlische bezetting van de Westoever in 1967 grotendeels door militairen verwoest. Het dorp heeft geen elektriciteit en evenmin stromend water. De panelen waren een gift van een Italiaanse humanitaire organisatie en indirect gefinancierd door de Europese belastingbetaler. De zonnepanelen zouden ‘illegaal geïnstalleerd’ zijn, en werden daarom in beslag genomen.

Structureel onrecht
Een dag na de inbeslagname van de zonnepanelen verwoestte het leger in het naburige dorp Khirbet Atouf een zandweg die de dorpelingen naar hun akkers hadden aangelegd. Met groot materieel werd de anderhalve kilometer lange ‘illegale’ weg omgeploegd. De gewassen op de akkers ter weerszijden hadden inmiddels het loodje gelegd, zag Levy tijdens zijn bezoek. Ook in het dorp Bardala kwam het leger in actie: daar zaagden militairen 120 olijfbomen om, die vijftien jaar geleden waren geplant.

Straffeloosheid
Het Israëlische beleid in het C-gebied is – er zijn geen andere woorden voor – wreed en inhumaan. Het vormt een ernstige schending van de (mensen)rechten van de Palestijnse bevolking. Levy’s reportage roept opnieuw de vraag op hoe lang de internationale gemeenschap de schendingen nog op hun beloop laat. Of, dichter bij huis, hoe lang de Europese Unie en Den Haag Israël nog straffeloos zijn gang laten gaan. Zijn 27 jaar onrecht in het C-gebied, en een militaire bezetting die al tweemaal zo lang duurt, genoeg?

Lees hier het volledige artikel 

Geef een reactie op dit artikel