OSCE-Rapport: Haatmisdrijven tegen Christenen explosief gestegen

Woensdag 17 november 2021 11:43 – Bron: KIN/KNA Beeld: PBr
 -Geneve- Volgens een nieuw rapport van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OSCE) is het aantal haatmisdrijven tegen Christenen het afgelopen jaar aanzienlijk toegenomen. In 2020 waren ongeveer 980 haatmisdrijven gericht tegen Christenen of Christelijke gebedshuizen, symbolen en instellingen, hetgeen een stijging betekent van bijna 70 procent ten opzichte van het voorgaande jaar (578), het rapport verscheen gisteren in Warschau.

Het rapport onder de titel ‘Hate Crime Data’ van het mensenrechtenbureau ODIHR registreerde het afgelopen jaar meer dan 7.000 haatmisdrijven tegen minderheden en gelovigen van verschillende religies. Ook het aantal antisemitisch gemotiveerde misdrijven steeg van 600 naar 2.316. Het rapport classificeert 2.385 gedocumenteerde incidenten als ‘racisme en vreemdelingenhaat’. 1.207 meldingen gingen over de seksuele geaardheid van mensen. Het rapport registreerde 333 haatmisdrijven tegen moslims, terwijl 84 gedocumenteerde incidenten gericht waren tegen de Roma- en Sinti-bevolkingsgroep.

De enorme toename van het aantal haatmisdrijven tegen Christenen zou de ogen van politieke en culturele elites moeten openen, waarschuwt Madeleine Enzlberger, directeur van de ‘Observatory of Intolerance and Discrimination Against Christians’ (OIDAC) die nauw bij het onderzoek betrokken was. “In de media en politiek wordt haat tegen Christenen nauwelijks gezien als een steeds duidelijker maatschappelijk probleem. Het rapport weerspiegelt slechts een deel van deze trend die wij al jaren documenteren, en toch is het een luide ‘wake-up call’ tegen onverschilligheid en modieus ‘Christian bashing'”, aldus het hoofd van het in Wenen gevestigde OIDAC.

Echte cijfers wellicht nog hoger

Er kan worden aangenomen dat het werkelijke aantal antichristelijke haatmisdrijven veel hoger is, aangezien slechts elf landen gegevens over haatmisdrijven tegen Christenen hebben ingediend voor het onderzoek, wat de statistieken aanzienlijk vertekent. Volgens de informatie hadden 42 van de 57 aangesloten staten recentelijk gegevens gerapporteerd voor het rapport, dat jaarlijks wordt gepubliceerd. Volgens de informatie zijn de gegevens verzameld door 136 maatschappelijke organisaties, de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en verschillende OSCE-commissies. Ongeveer 4.000 gevallen uit het rapport zijn van diverse aard, de rest is afkomstig uit politiestatistieken van enkele OSCE-staten.

Zwijgen opleggen

Ondertussen meldt de Katholieke hulporganisatie ‘Kerk in Nood’ dat Priesters, Religieuzen en Missionarissen over de ganse wereld steeds meer bedreigd worden. Alleen al dit jaar werden 17 van hen vermoord en 20 ontvoerd, aldus ‘Kerk in Nood’. “Kerkelijk medewerkers zijn vaak het doelwit van geweld”, zegt de KIN-president Thomas Heine-Geldern. “Soms is het motief financieel, soms willen de aanvallers de  kerk het zwijgen opleggen omdat men onrecht en geweld aan de kaak stelt. Maar er is ook toenemende agressie die zijn oorsprong vindt in een gebrek aan godsdienstvrijheid.”

Nigeria

Er is met name bezorgdheid over de situatie in Nigeria. Tot nu toe zijn daar in 2021 twee kerkelijk medewerkers vermoord en zeven ontvoerd. Ook in Europa zijn er aanslagen. ‘Kerk in Nood’ verwijst altijd naar het lot van vervolgde Christenen rond 24 november. Op de laatste woensdag van november is de campagne ‘Rode woensdag’ gelanceerd. Rond deze dag ‘baden’ tal van kerken en openbare gebouwen in bloedrood licht.

Geef een reactie op dit artikel