Afghanistan: Maakt honger straks meer slachtoffers dan 20 jaar oorlog?

Maandag 21 februari 2022 13:44 – Bron: ADN – Beeld: PB
 -Kaboel- Een goed half jaar na de machtsovername door de Taliban ontspoort de humanitaire situatie in Afghanistan. Volgens de internationale hulporganisatie IRC (International Rescue Committee) kan de honger meer doden maken dan twintig jaar oorlog.

Nu de winter prominent aanwezig is, wordt de situatie wanhopig voor miljoenen Afghaanse gezinnen. Bijna 23 miljoen Afghanen – meer dan de helft van de bevolking – moet iedere dag op zoek naar voedsel, dat steeds schaarser is. Een miljoen kinderen lopen het risico op ernstige ondervoeding. Als de huidige humanitaire crisis niet snel wordt aangepakt, kan hongersnood meer doden maken dan de voorbije twintig jaar oorlog, zegt het IRC .

Volgens het Costs of War Project heeft de oorlog in Afghanistan sinds 2001 het leven gekost aan 176.000 mensen; 46.319 burgerslachtoffers, 69.095 militairen en politieagenten, en minstens 52.893 opstandelingen. In die cijfers zitten enkel doden door kogels en bommen. Volgens de onderzoekers is het werkelijke dodental is mogelijk hoger als gevolg van ‘sterfgevallen door ziekte, tekort aan voedsel of water, schade aan infrastructuur en andere indirecte gevolgen van de oorlog’.

In de tweede helft van dit jaar zal naar schatting 97 procent van de bevolking ver onder de armoedegrens leven. Daarom is zeer dringend actie nodig, zegt de organisatie: leiders in de VS en Europa moeten de economische crisis aanpakken om gewone Afghanen in staat te stellen in hun basisbehoeften te voorzien.

Internationale hulp

“Het IRC werkt in tientallen crisis- en conflictsituaties, maar wij hebben de afgelopen jaren nooit een heel land zo razendsnel achteruit zien gaan”, zegt Vicki Aken, landendirecteur voor Afghanistan. ‘Sinds augustus heeft de internationale gemeenschap de niet-humanitaire financiering stopgezet, die goed was voor 40 procent van het BBP. Die economische crisis leidt tot een catastrofale humanitaire situatie die een kwart van de bevolking bedreigt met hongersnood – het grootste aantal mensen ter wereld dat onder extreme honger lijdt.’

‘De internationale gemeenschap heeft de sleutel in handen. De prijs van mislukking is te hoog.’

Miljoenen Afghanen zijn voor hun overleven afhankelijk van humanitaire hulp, maar nog belangrijker is het functioneren van de staat. De bevriezing van Afghaanse tegoeden en verwarring rond internationale sancties hebben een financiële crisis veroorzaakt die tot in alle uithoeken van het Afghaanse leven reikt. Volgens Aken wordt de humanitaire crisis in de eerste plaats veroorzaakt wordt door het beleid van de internationale gemeenschap, eerder dan conflict of natuurrampen.

Internationaal beleid

“Op dit moment worden Afghanen elke dag gestraft door internationaal beleid dat miljoenen mensen op de rand van de hongerdood brengt”, zegt zij. “De komende maanden is verbetering nodig, en de internationale gemeenschap heeft daarvoor de sleutel in handen. De prijs van mislukking is te hoog.

West-Europa en de VS hopen stilletjes dat de ramp in het nadeel van de regerende taliban zal uitpakken. De hoop dat de bevolking opstaat tegen het Islamitische regime is klein. Protesten in steden als Kabul worden onmiddellijk neergeslagen. Er is geen echte opstand te verwachten, mede ook door het gebrek aan eenheid onder de bevolking, die deels door taliban-propaganda anti westers is. De kans dat mensen vluchten naar Pakistan en van daaruit naar elders in de wereld lijkt dan ook voorgeprogrammeerd.

Geef een reactie op dit artikel