Australië: Haatdragende kerkelijke emails in omloop, maar kerk weet van niets

Veel Australiërs zijn verrast door e-mails van de kerk: beledigingen en laster met actuele kerkelijke en politieke kwesties – maar de kerk heeft er niets mee te maken. Dit zijn vervalsingen.

-MELBOURNE- (Channel7) In Australië sturen onbekenden, zogenaamd namens kerkelijke instellingen, e-mails met valse namen van afzenders rond. Volgens een persbericht van de Australische Bisschoppenconferentie zijn er de afgelopen weken duizenden e-mails met aanstootgevende inhoud verzonden over het proces tegen Kardinaal George Pell, een getuige in het proces, de corona-pandemie en een aanstaande tussentijdse verkiezing in het Australische parlement.

Parochies, Bisdommen, Katholieke organisaties en individuele Priesters worden als afzenders genoemd. De secretaris-generaal van de Australische Bisschoppenconferentie, Pater Stephen Hackett, beschreef de inhoud van de e-mails als “aanstootgevend, onchristelijk en in sommige gevallen lasterlijk”. De standpunten in de e-mails weer-spiegelden op geen enkele manier die van de Katholieke kerk: “Het is erg jammer dat sommige mensen in deze e-mails worden slecht gemaakt”, zei Hackett. De Bisschoppen-conferentie wil niet ingaan op de inhoud van de e-mails.

Spoofing

Bij de mailaanvallen zijn de mailadressen allemaal nep. Zogenaamde “spoofing” is bijzonder eenvoudig bij e-mails, aangezien alle afzenderadressen kunnen worden gebruikt met geschikte e-mailprogramma’s, die via het zogenaamde ‘darkweb’ te koop zijn. De Bisschoppenconferentie benadrukt nadrukkelijk dat het niet gaat om een datalek bij kerkelijke instellingen. “Er is geen bewijs dat de databases van de kerk in gevaar zijn gebracht. Onder de ontvangers van de nepmails zijn ook veel mensen die helemaal geen contact hebben met de Katholieke kerk.”

De secretaris van de Bisschoppenconferentie brengt de incidenten in verband met berichten in de media over een toename van online kwaadaardige activiteiten tijdens de Corona-crisis. Aangezien de e-mails kennelijk niet waren gericht op een financieel voordeel of het op slinkse wijze verkrijgen van persoonsgegevens, is in Australië strafrechtelijke vervolging niet mogelijk. “Wij beschouwen dit gedrag echter als gevaarlijk en crimineel”, benadrukt Hackett.

Kardinaal Pell

De Australische kerk wordt al jaren geplaaagd door schandalen. Een staatscommissie heeft  duizenden gevallen van seksueel misbruik, gepleegd tussen 1960 en 2015 onderzocht. Kardinaal George Pell, de voormalige Aartsbisschop van Sydney, is onlangs vrijgesproken van beschuldigingen van misbruik door het Hooggerechtshof. In een rapport van de Commissie Misbruik wordt hij er nu van beschuldigd, ondanks zijn medeweten, niets te hebben gedaan om de slachtoffers te beschermen.

Geef een reactie op dit artikel