Kardinaal Pell in vrijheid – maar voor hoe lang ?

-Canberra- (SKY/KAP/KNA) Kardinaal George Pell is een vrij man. De hoogste rechters in Brisbane Australië vernietigden het oordeel, dat leidde tot een gevangenisstraf wegens sexueel misbruik. De jury heeft op grond van de beschikbare bewijzen toch twijfel aan Pell’s schuld moeten hebben, aldus de redenering van de rechtbank.

Die uitspraak leidde in Australië zowel tot grote instemming alsook totale verbazing en woede. Direct na de uitspraak van het High Court werd de 78-jarige direct op vrije voeten gesteld en naar een Klooster in Melbourne gebracht. Kort daarvoor had de voormalige financiële chef van het Vaticaan per email verklaard, dat hij steeds heeft volgehouden onschuldig te zijn. Het recht heeft nu zijn loop, en hij heeft geen haat tegen de man die hem beschuldigde.

De reactie van de Australische Bisschoppenconferentie was opvallend diplomatisch. “De uitslag wordt door velen verwelkomd, in het bijzonder door hen, die tijdens het langslepende en moeilijke proces aan de onschuld van de Kardinaal bleven geloven”, aldus Aartsbisschop Mark Coleridge, in een persverklaring. “Wij weten echter ook, dat de beslissing van het High Court voor anderen zeer teleurstellend is.”

Anthony Fisher, opvolger van Pell als Aartsbisschop van Sydney en ‘leerling’ van de Kardinaal, liet zich triomfantelijker uit. “Dit was niet alleen maar een proces tegen Kardinaal Pell, maar ook tegen onze rechtsstaat en onze cultuur”, zo Fisher. Pells rehabilitatie geeft aanleiding “tot een brede reflectie van ons juridische systeem, de vraag over schuld en onschuld en onze behandeling van hooggeplaatste personen, die beschuldigt worden”.

Overwinning door juridische formaliteiten?

Veel juristen namen de beslissing van het Australische High Court met verbazing ter kennis. Het komt slechts zeer zelden tot een dergelijke uitspraak, een bijna unicum in de Australische rechtspraak, als het om misbruikzaken gaat.

“In dit hoger beroep voor de High Court ging het er niet om, of Pell de daden had begaan. Het ging er om, of de meerderheid van de (drie) rechters van de rechtbank in Melbourne bij de afwijzing van Pells hoger beroep een fout in de procedure hadden gemaakt en of de rechtsregels in acht waren genomen”, schreef Ben Mathews, Jurist-Professor van de Technische Universiteit van Queensland, in een eerste analyse. Deze analyse verscheen al een uur na de beslissing van het High-Court onder de titel “Hoe Pell vandaag door een juridische formaliteit heeft gewonnen”.

“Het hoogste gerecht had de bewering over een ontbrekende gelegenheid [om de daad te plegen] een hogere technische rechtsstatus verleend”, schreef de deskundige in de ‘Zaak Pell’ voor het onafhankelijke journalistisch-academische analyseplatform ‘The Conversation’. Deze rechtsstatus woog zwaarder dan het geloof van de jury aan de verklaring van het slachtoffer, aldus Mathews. Pells “bewering dat er geen gelegenheid tot het plegen van de daad was” werd door de juryleden te licht gewogen.

De hoog aangeschreven jurist Andrew Dyer zei tegenover KNA-press: “Hoe overtuigend de beschuldiging van de voormalig koorknaap ook was, deze werd volgens het High Court niet (door bewijs) ondersteund.”

De medisch aangeslagen Pell zat 400 dagen in hechtenis en kan nu de Goede Week en Pasen in vrijheid vieren. Er blijven echter donkere wolken hangen boven die betrekkelijke vrijheid. In Melbourne wordt druk gewerkt aan diverse civielrechtelijke klachten tegen Pell wegens misbruik van minderjarigen. Bij een strafzaak in Australië moet de schuld van de aangeklaagde keihard worden aangetoond, maar bij een civielrechtelijke zaak ligt dat heel anders, daar is het voldoende als de plausibiliteit wordt aangetoond.

Maar daarmee is de kous voor Pell nog niet af. Er zijn ook strafrechtelijke procedures tegen hem opgestart wegens de verdenking dat hij justitie in haar werk heeft gehinderd, toen deze voor de regeringscommissie naar misbruik in de Kerk onderzoek deed. Bewijzen daarvoor zijn waarschijnlijk terug te vinden  in twee verslagen uit het afsluitend document van de commissie, die na het nu afgesloten proces zullen worden vrijgegeven. De zaak Pell wordt vervolgd…

Geef een reactie op dit artikel