Belgische misbruikslachtoffers worden geweerd tijdens Pausbezoek

Leestijd: < 1 minuut

‘Wie naar politie, gerecht of parlement stapte bij voorbaat niet welkom’

Maandag 24 juni 2024 ~13:35 uur ~ Bron: Redactie Kerk/DeMorgen ~ Beeld: Hans Hofer

-Brussel- ‘De Belgische bisschoppen selecteren zelf slachtoffers van seksueel misbruik voor een ontmoeting met Paus Franciscus in september van dit jaar. Onze mensen en al wie betrokken was bij het TV-programma Godvergeten worden geweerd.’ Dat zegt Rik Devillé van de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk (WMK), in dagblad ‘de Morgen”.

Godvergeten

In de nasleep van de ophef rond de Canvas-docureeks Godvergeten kondigde bisschop Johan Bonny in december aan dat bij het bezoek van de Paus aan de Benelux, m.u.v. Nederland, er een ontmoeting komt met slachtoffers van seksueel misbruik.

Afgelopen vrijdag maakten de bisschoppen bekend dat zij hiertoe een enquete zullen houden. Slachtoffers kunnen zich melden en ontvangen online een vragenlijst. Een aantal van de tien vragen in de lijst verraadt volgens de Werkgroep Mensenrechten in de Kerk hoe bepaalde slachtoffers zullen worden geweerd. Vraag 3 luidt: “Heeft u melding gemaakt via…” Er zijn 4 antwoordopties: “de commissie Adriaenssens”, “het centrum voor abritrage”, “een kerkelijk opvangpunt” en (aan te vullen) “andere”.

Die drie kanalen zijn georganiseerd door de kerk zelf. Volgens WMK-voorzitster Linda Opdebeeck impliceert dit dat slachtoffers die zich ooit via andere kanalen manifesteerden worden geweerd. “Zij weten nu al exact wie de paus zal ontmoeten en wie niet”, zegt zij. “Mensen die ooit naar politie, gerecht of het parlement stapten niet. Mensen die getuigden in Godvergeten of via classaction een dossier indienden zijn duidelijk niet welkom.”

In een reactie zegt Geert Dekerpel van de Belgische Bisschoppenconferentie: “Er is geen sprake van bepaalde mensen uit te sluiten.