2e Coronagolf staat voor de deur. Kabinet in spoedoverleg

-‘s-Gravenhage- Het aantal Coronagevallen stijgt weer in rap tempo. Er is spoedoverleg in ‘het Torentje van premier Rutte’. Er komen beperkende maatregelen in regio’s waar het Coronavirus weer hard om zich heen grijpt.

Persconferentie

Vrijdag maken Minister-President Rutte en Minister van Volksgezondheid de Jonge de nieuwe maatregelen bekend in een persconferentie. Intussen heeft België meerdere Nederlandse provincies tot ’code-rood-gebied’ verklaard.

De besmettingen met Covid-19 lopen in bepaalde provincies zeer snel op. „Het gaat niet de goede kant op, dat vind ik zorgelijk”, zegt De Jonge. Met name in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag verspreidt het virus zich in hoog tempo onder jongeren, migranten, horeca, drugsgebruikers en bij (familie)feestjes in kleine kring. „Dat maakt het ook lastig om één maatregel te nemen waardoor het aantal infecties naar beneden zal gaan”, aldus De Jonge.

De Jonge: „Wij zijn met de randstad-steden, in kaart aan het brengen welke maatregelen passend zijn om te zorgen dat het virus weer de kop in wordt gedrukt.”

De maatregelen worden zoveel mogelijk plaatselijk danwel regionaal genomen. Mogelijk gaat het om het terugschroeven van de sluitingstijden. Nederland loopt nu de kans een ‘lappendeken’ van beperkingen te worden. In de ene gemeente mogen bepaalde zaken niet, terwijl in een buurgemeente hetzelfde wel mag.

Snelle stijging infecties onder jongeren

Het aantal besmettingen stijgt vooral snel onder jongeren van 18 tot en met 28 jaar. Maatregelen en beperkingen worden door deze groep massaal ‘aan hun laars gelapt’. Met name in de weekeinden gaan ‘alle remmen los’ en geldt het adagium ‘feesten en beesten’ , waardoor het virus ‘vrij spel’ heeft. Bij buitenlanders en migranten valt op dat zij nauwelijks het Nederlandse nieuws volgen en niet doordrongen zijn van de gevaren, waardoor ook in deze groepen een verhoogd risico op besmetting en of verspreiding aanwezig is.

Kerken weer sluiten?

De kans is nu groot dat het kabinet adviezen afgeeft en dat gemeenten dat, op hun beurt, ook gaan doen, waardoor een ‘wir-war’ aan maatregelen ontstaat. In het buitenland bestaat totaal onbegrip over het niet verplichten van een mondmasker in het openbaar, maar het kabinet wil daar nog niet – landelijk- aan.

Voor de kerken is het nu afwachten wat de nieuwe maatregelen inhouden, vanaf vrijdag aanstaande. Op de vraag of kerken weer moeten sluiten in de grote steden, wil men van Rijkswege – nog- geen reactie geven, wel laat een woordvoerder van BZ weten dat alle opties open staan.

Geef een reactie op dit artikel