Aanvragen voor bijstand geëxplodeerd

-‘s-GRAVENHAGE- (ADN) Het aantal Nederlanders dat door de Coronacrisis een aanvraag doet voor een bijstandsuitkering is enorm gestegen. Vorige week is het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering verdrievoudigd, zegt de heer Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken in Amsterdam. De gemeente kreeg in de week voor de Coronacrisis nog 318 aanvragen binnen, na de maatregelen van het kabinet, zoals de sluiting van horeca, steeg dit tot zo’n 830 in één week. Ook bij het UWV is het landelijk topdrukte, het UWV verstrekt de WW-uitkeringen.

Het grootste deel van de Nederlandse horeca ligt stil, in zijn kielzog nam deze sector ook de reis- en toeristenindustrie mee. Door het wegblijven van toeristen hebben ook veel winkels de deuren gesloten.

Doordat een steeds groter deel van de economie stil ligt, is minder personeel nodig en krijgen veel zelfstandigen geen opdrachten meer. “Wij krijgen huilende mensen aan de telefoon, die van de een op de andere dag geen inkomen meer hebben. Ik maak mij grote zorgen om de bestaanszekerheid van veel Amsterdammers, die tussen wal en schip raken,” aldus Groot Wassink in het Parool.

Het kabinet probeert uit alle macht de crisis af te remmen, zonder succes. Bij tienduizenden melden zich de mensen, waaronder ook ZZP’ers aan de balies van sociale zaken. Zelfstandigen kunnen een aanvulling op hun inkomen krijgen tot het sociaal minimumloon. Bedrijven die minstens 20 procent omzetverlies incasseren, hebben recht op een overbrugging waarmee ze personeel kunnen doorbetalen.

ZZP en flexwerken- waanzin

Nederland telt vrij veel flexwerkers en werknemers met een nulurencontract, payroll-contracten en meer van dergelijke, uit de VS, overgewaaide moderne slavencontracten. Mensen hebben geen enkele zekerheid, een inkomen waarmee men met pijn-en-moeite zijn vaste lasten kan betalen, nauwelijks of geen recht op ww. Bij deze immens grote groep was schraalhans al keukenmeester en dat zal nu alleen maar toenemen. Veel nieuwe werklozen komen uit de horeca en de winkels.

Veel wethouders van financiën in ons land zien de gemeentekas leegstromen in verband met de te betalen uitkeringen, compensatie door het Rijk volgt veel later pas. En de grote golf moet nog komen.

Zelfstandigen kunnen maar drie maanden een beroep doen op het noodfonds. Daarna komen zij alsnog in de bijstand terecht, althans als ze daarvoor in aanmerking komen. Ook de WW-uitkeringen die nu worden aangevraagd zijn tijdelijk, daarna volgt de bijstand.

De Coronacrisis toont bitterhard aan hoe wankel de Nederlandse economie was. Draaiende op goedkope loonslaven en dubieuze payroll en uitzendcontracten, zonder enige vorm van stabiliteit. De zere wond is nu voelbaar en zichtbaar. Ook de gemeente Eindhoven houdt zijn hart vast. Vrachtwagenproducent DAF heeft vandaag de productie volledig stilgelegd, dat betekent op zijn beurt ook weer ellende bij de vele toeleveranciers van DAF.

Het ergste van alles is nog dat steeds meer mensen de hand op de knip gaan houden nu de Coronacrisis een economische crisis als opvolger krijgt. Velen zullen de Coronacrisis overleven, maar de economische? De huizenmarkt kan ieder moment in elkaar ‘donderen’ aldus makelaar in opleiding van Rees uit Utrecht. “De vraag neemt langzaam af, maar wel steeds sneller, ik hoop dat ik mijn stagebaan alsnog kan omzetten in een vaste, maar ik vrees elke dag meer”.

Maar ook de detailhandel, toch al zwaar geplaagd door internetverkopen, ziet gitzwarte wolken boven het (duur gehuurde) winkelpand. Consumenten zullen in nog grotere getale wegblijven. De Hema voelt dat al en besloot op eigen initiatief de huur aan de huurbaas te halveren. Gaat die er niet mee accoord dan is het einde oefening voor het al jaren kwakkelende Hema. Ook DHZ-gigant Praxis merkt de aanstormende crisis. Normaal gaan mensen nu de tuin in, klussen in-en-om het huis. Nu blijft men echter binnen. Veel Praxis-winkels zijn al om 1800 uur gesloten.

Radicale veranderingen door Corona?

Wellicht is er ook nog een goede kant aan de Coronacrisis. Terug naar een normaal consumentengedrag. Winkels weer gewoon open van 9-18 uur. Op zondag de winkels weer dicht, terug naar één koopavond in de week. Geen kinderarbeid meer en ontslag op 21 jarige leeftijd, omdat men dan ‘te oud en te duur is’. Weg met de payroll-waanzin en 0-urencontracten, maar weer gewoon stabiele banen met zekerheid. Tenslotte is zekerheid nog altijd de basis voor een stabiele economie.

Geef een reactie op dit artikel