Amazone-synode: Bisschop Liesen vs Bisschop Mutsaerts

-Breda/’s-Hertogenbosch- (RED) Deze week gaven twee Bisschoppen hun mening over de Amazone-Synode in Rome. Bisschop Jan Liesen via zijn website en Hulpbisschop Rob Mutsaerts via een privé-blog.

De mening van beide Kerkmannen kan niet verschillender zijn. De redactie van MariaBode heeft contact gezocht met het Bisdom ‘s-Hertogenbosch om de opinie van Mgr. Mutsaerts te verifiëren. Dit werd be-vestigd noch ontkend. Lees onderstaand de visie van de beide Bisschoppen:

Mgr. Jan Liesen, Bisschop Breda

Zondag 6 oktober 2019 is in Rome de bisschoppensynode over de Amazone van start gegaan. Hiervoor zijn de bisschoppen uit het Amazonegebied bij elkaar. Maar ook de Nederlandse bisschoppen voelen zich betrokken. Zij steunen onder anderen de bisschop van Paramaribo in zijn strijd voor rechtvaardigheid en waarheid in het Amazonegebied. Bisschop Liesen sprak met meerdere bisschoppen uit het Amazonegebied toen hij te gast was bij een van de voorbereidende pre-synodes in Brits Guyana. Klik H I E R om verder te lezen.

 

Mgr. Rob Mutsaerts, Hulpbisschop ‘s-Hertogenbosch

 

Als je de dagelijkse persconferenties volgt van de Amazone-synode, hoor je telkenmale hetzelfde riedeltje: nieuwe wegen, luisteren naar de inheemse bevolking, klimaatverandering en Moeder aarde. Het lijkt erop dat de fundamentele problemen maar niet genoemd willen worden. Deze synode lijkt wat dat betreft sterk op de Jongerensynode (oktober 2018). Klik H I E R om verder te lezen

 

 

 

 

Bron: Bisdom Breda/’paarse pepers’ Foto: EMB

Geef een reactie op dit artikel