België: Debat over erediensten op tv laait op na vrouwonvriendelijk Bijbelcitaat

-BRUSSEL- De TV-uitzending van de H. Mis van zondagmorgen op de publieke zender Eén zorgt voor commotie bij onze zuiderburen. In een geciteerde Bijbeltekst worden vrouwen opgeroepen hun man ’onderdanig’ te zijn. Voor minister van Media  Gatz (Open VLD) is het ‘al helemaal te gek’ dat de passage op de Belgische publieke omroep VRT is uitgezonden.

De Mis werd deze week uitgezonden vanuit de Norbertijnenabdij Sint-Servaasparochie in Grimbergen. De tweede lezing was een fragment uit de brief van de apostel Paulus aan de Efeziërs. ‘Vrouwen, wees onderdanig aan uw man als de man aan de heer. Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk’, werd daaruit ook voorgelezen. ‘ Hij gaf zijn leven om haar te redden. Zo moet de vrouw haar man in alles onderdanig zijn zoals ook de kerk onderdanig is aan Christus.’

In de homilie ging de priester daarna niet verder in op de eerste lezing en de omstreden passage. De passage zorgde er op sociale media al snel voor dat het aanstellerige Belgische debat over de uitzendingen van erediensten weer op gang is gekomen.

De brief van Paulus aan de Efeziërs wordt door tegenstanders van het Christendom wel vaker gebruikt om te illustreren dat de Kerk vrouwen en mannen niet gelijk behandelt. Sommigen slaan volledig door en zien in de passage ook het bewijs dat vrouwen nooit priester zullen mogen worden.

‘Niet meer van deze tijd’

De Vlaamse minister van Media  Gatz (Open VLD) loopt blind achter de de critici aan. ‘Natuurlijk sta ik niet achter dit soort uitspraken’, klinkt het in een reactie in de belgische media. ‘Dat ze uit een oud boek komen, is ook geen argument om ze op onze bevolking los te laten. Dit is niet van deze tijd, en dat het op de publieke VRT voor heel Vlaanderen uitgezonden wordt is al helemaal te gek.’

In december al pleitte Gatz voor het afschaffen van de religieuze erediensten op de openbare omroep, maar dat blijkt niet zo makkelijk te realiseren. ‘Mijn coalitiepartners CD&V en N-VA gingen daar toen niet mee accoord. Ik hoop dat we incidenten als dit kunnen aangrijpen om het debat opnieuw te voeren.’

‘Deze erediensten vallen buiten de redactionele verantwoordelijkheid van de VRT’, gaat hij verder. ‘Ze vallen onder de verantwoordelijkheid van de godsdiensten zelf, in dit geval de Priester of het Bisdom dus. Maar het kan toch niet dat de VRT gebruikt wordt om, onder het mom van vrije meningsuiting en met belastinggeld, dit soort zaken ongefilterd de wereld in te sturen?’

De prior van de Sint-Servaasparochie in Grimbergen, Johan Goossens, is verrast door de commotie rond de eredienst die gisteren op de VRT werd uitgezonden.

‘Vrouwen, wees onderdanig aan uw man als de man aan de Heer. Want de man is het hoofd van de vrouw zoals Christus het hoofd is van de Kerk’, werd daaruit voorgelezen. ‘Hij gaf zijn leven om haar te redden. Zo moet de vrouw haar man in alles onderdanig zijn zoals ook de Kerk onderdanig is aan Christus.’

Op Radio 1 stelde de prior dat dit de tekst was die gisteren overal in elke Katholieke kerk ter wereld werd voorgelezen. De volgorde van welke tekst wanneer wordt voorgelezen, ligt vast. Om de drie jaar komt deze tekst terug.

‘Het is gewoon een tekst uit de Bijbel.’ Volgens hem is er nog nooit eerder iets te doen geweest rond deze brief van de apostel Paulus. De essentie van de brief van Paulus is, zo zegt de prior, dat ‘man en vrouw elkaar graag moeten zien en elkaar moeten respecteren.’

Maar zo zegt de prior vandaag aan de VRT: ‘Degenen die gereageerd hebben op de TV-uitzending hebben wellicht één zinnetje uit de tekst geplukt en uit de context gehaald. Dat stuit dan natuurlijk op onbegrip.’ Prior Johan Goossens vindt het daarom jammer dat minister Gatz de situatie niet in het juiste kader plaatst. (Ter info: prior Johan Goossens is niet de man die de tekst gisteren voorlas tijdens de H. Mis, hij is wel de verantwoordelijke van de abdijkerk waar de viering plaatsvond.)

Ook de topman van het Katholiek onderwijs, Lieven Boeve, stelde op Radio 1 dat hij de commotie niet begrijpt. ‘Dit is gewoon een tekst uit een oude religieuze bron.’

Hij ziet er net een argument in voor het vak godsdienst en een minimum aan ‘religieuze geletterdheid’ om dergelijke teksten in hun context te zien. ‘Die teksten zijn in een andere tijd geschreven en zijn niet altijd correct volgens wat in onze tijd de norm is.’

Op de vraag of de Bijbel niet genoeg teksten bevat die een minder omstreden boodschap meegeven, antwoordde Boeve dat het belangrijk is om op deze teksten in te gaan en ze te kaderen.

 

Bron: VRT/ADN Foto: Pixabay mzmatuszewski

Geef een reactie op dit artikel