Bodar komt met ‘afgrijselijk’ vroom boek

-AMSTERDAM- Het nieuwe boek van priester ­dr. Antoine Bodar is naar eigen zeggen ‘afgrijselijk vroom’.

Vrijdag presenteerde priester/kunsthistoricus dr. Antoine Bodar (73) zijn boek Vervulling in bekering. Een nieuw boek met preken en toespraken. Bodar hoop dat de lezers van zijn laatste uitgave zich naar God toe wenden om zo een vervuld leven te vinden.

Oud premier Dries van Agt

Oud-premier Dries van Agt vertelde enige tijd geleden in een EO-uitzending met Tijs van den Brink dat zijn katholieke geloof onbetwist aanwezig is maar dat er ook twijfel is. Van Agt roemt Bodar, omdat hij als een der weinigen het geloof in de openbaarheid en op tv in het bijzonder onophoudelijk verdedigt, een ‘waar soldaat van Christus’. Van Agt is dan ook de mening toegedaan dat de priester daarvoor ‘een Vaticaanse variant van de Militaire Willemsorde’ verdient.

Van Agt vond in Bodars nieuwe boek inspiratie om voortaan ook  vrouwen toe te laten tot het priesterambt. In het boek wordt kond gedaan over Maria Magdalena, zij was de eerste die op paasochtend het lege graf van Jezus ontdekte. ‘Zij vertelde het aan de andere discipelen. Thomas van Aquino noemde haar al “apostel der apostelen’”. En de opgestane Jezus verscheen het eerst aan vrouwen.’ Bodar zelf, echter is ‘ongeneeslijk katholiek’ en verdedigt de kerkelijke leer, een vrouw als priester kom ‘nicht in Frage’.

Onderstaande button verschaft u de mogelijkheid het boek op rekening te kopen:

Geef een reactie op dit artikel