Doorgeschoten privacywet raakt ook de kerk

Meppel – Ook kerken hebben te maken met de nieuwe volledig doorgeschoten Europese privacywet AVG. De Parochie Heilige Drie-Eenheid bestaande uit de parochielocaties: Meppel, Hoogeveen en Beilen laat weten dat er in de vieringen geen foto’s en films meer gemaakt mogen worden.

Het zou kunnen dat mensen ongewild in beeld komen en dat mag niet zonder toestemming. Bij bijzondere gelegenheden maken speciaal aangestelde fotografen opnames die gebruikt kunnen worden voor intern gebruik en voor publicatie in parochieblad of op de website. Wanneer gelovigen niet in beeld willen komen, dan kunnen ze dit kenbaar maken aan deze officiële fotografen en filmers.

Het vastleggen en doorgeven van persoonsgebonden informatie is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. En iedereen heeft het recht deze toestemming te weigeren, of later weer in te trekken.

Gegevensbescherming kerkbezoekers

Alle parochies hebben hiermee te maken bij de ledenadministratie, bij de Parochiële Caritas, de werkgroep Kerkbalans, de financiële administratie en de begraafplaatsadministratie. Dit wordt allemaal afgevangen in het nieuwe administratiesysteem waar elke parochie in Nederland mee gaat werken. Het Rooms-Katholieke Kerkgenootschap in Nederland te Utrecht heeft inmiddels een functionaris gegevensbescherming benoemd voor de persoonsgegevens in de ledenadministratie.

BCC in E-mailverkeer niet vergeten

Ook mailadressen vallen onder de AVG. Wanneer er een bericht aan een groep parochianen/vrijwilligers wordt gestuurd, dan mag dat alleen nog door het bericht BCC te versturen, waardoor de mailadressen niet bij iedereen bekend gemaakt worden. BCC staat voor Blind Carbon Copy’, wat een variant is van de CC: ‘Carbon Copy’. De verzender kiest voor een CC als men iemand van de e-mail op de hoogte wil stellen (men stuurt hem of haar een kopie). Met een BCC pleegt men dezelfde handeling, alleen blijft dan het e-mailadres geheim voor de rest der ontvangers

Als alle leden van bijvoorbeeld een werkgroep er geen bezwaar tegen maken dat hun mailadres bekend wordt bij de andere leden van die werkgroep dan hoeft een mailbericht niet BCC verstuurd te worden.

Bron: Parochiepionier Foto: Pixabay

One Comment

  1. De privacywet is niet doorgeschoten, integendeel zelfs. Het komt u wat lastig uit, dat is heel wat anders.

Geef een reactie op dit artikel