Euthanasie neemt af in Zeeland

 Minder Zeeuwen zijn vorig jaar overleden ten gevolge van euthanasie. Een opmerkelijke ontwikkeling, in de rest van het land is er juist sprake van een stijging.

Bij euthanasie mag een arts onder strenge voorwaarden een dodelijk medicijn toedienen bij een patiënt die uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. In de rest van Nederland neemt het aantal euthanasiegevallen jaarlijks toe. Dat gold aanvankelijk ook voor Zeeland. In 2005 werden 28 gevallen van euthanasie gemeld. Dat cijfer steeg naar 115 in 2015. Maar sinds dat jaar stabiliseert het Zeeuwse cijfer en in 2018 is er zelfs sprake van een daling.

Een duidelijke verklaring hebben mensen in de medische wereld niet. Sjef Vrencken, forensisch arts bij GGD Zeeland, denkt dat er misschien wel sprake is van toeval. Hij is verantwoordelijk voor de controle van Zeeuwse euthanasiegevallen maar merkt in de praktijk geen veranderingen.

Kwaliteit van leven en in Christelijke kringen is het taboe op euthanasie langzaam verdwenen

Vrencken verwacht zelfs dat er volgend jaar misschien sprake zal zijn van een stijging. Zowel landelijk als in Zeeland worden de grenzen steeds meer opgezocht en wordt euthanasie bijvoorbeeld niet meer alleen goedgekeurd bij mensen die al stervende zijn. Ook patiënten met een zeer slechte kwaliteit van leven of een ernstige psychische aandoening komen tegenwoordig in aanmerking.

Ook denkt Vrencken niet dat het geloof in Zeeland een rol speelt bij de daling. De afgelopen jaren zag hij juist dat ook in Christelijke kringen het taboe op euthanasie langzaam verdween. Er zijn in Zeeland wel wat meer huisartsen die vanwege hun geloofsovertuiging niet meewerken aan euthanasie, maar tegelijkertijd zouden zij goed samenwerken met andere artsen om de wens van de patiënt toch te kunnen vervullen.

Palliatieve sedatie

Een andere mogelijke verklaring is dat er in Zeeland meer gebruik gemaakt wordt van palliatieve sedatie. Daarbij wordt een patiënt in de laatste levensfase zodanig verdoofd dat hij of zij buiten bewustzijn raakt. Iemand sterft daardoor niet sneller maar wel zonder pijn. De regels voor palliatieve sedatie zijn een stuk minder streng dan bij euthanasie, er is bijvoorbeeld geen registratieplicht.

Bron: ADN Foto: Pixabay

Geef een reactie op dit artikel