Fikse kritiek Bisschop Hendriks op minister Dekker

-HAARLEM- In zijn reactie op het wetsvoorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming om ‘huwelijkse gevangenschap’ aan te pakken, trekt Monseigneur Jan Hendriks fel van leer. Volgens de Bisschop-coadjutor van Haarlem-Amsterdam heeft de VVD-bewindsman “een zekere naam hoog te houden op het gebied van het bashen van godsdiensten”.

Dekker, die de religie zoveel mogelijk uit het publieke domein probeert te bannen, wil het voor rechters eenvoudiger maken om in één procedure zowel de echtscheiding als de ontbinding van een religieus huwelijk te regelen. Volgens Bisschop en Kerkrechtjurist Hendriks is dat een brug te ver. “Zijn bijdrage is mijns inziens ongenuanceerd en deze overschrijdt een grens, namelijk die van het respect voor de godsdienstvrijheid en de scheiding van kerk en staat”, schrijft hij op zijn website arsacal

Volgens Hendriks wordt in het bericht op Rijksoverheid.nl over Dekkers wetsvoorstel geen enkele nuance of nadere specificatie gegeven. De minister heeft het over het ontbinden van religieuze huwelijken in het algemeen. Voor de Katholieke Kerk gesloten huwelijken worden dus ook bedoeld. De moeilijkheid is echter dat het Sacramentele huwelijk volgens de Kerkelijke leer onontbindbaar is. Een wereldlijke rechter is dus niet bij machte om een Sacramenteel huwelijk te ontbinden. Een Kerkelijke rechter kan een in de Kerk gesloten wel nietig verklaren, dat wil zeggen: verklaren dat er nooit sprake is geweest van een Sacramentele band.

Bisschop Hendriks vraagt zich dan ook af of een burgerlijke huwelijkssluiting nog wel aan een Kerkelijk huwelijk vooraf moet gaan. Vooralsnog is het verboden om voor de Kerk te trouwen zonder eerst het ja-woord ten overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand te hebben gegeven.

Hendriks wijst erop dat het burgerlijk huwelijk in Neder­land pas in de zeventiende eeuw werd ingevoerd. Voordien was de huwelijkssluiting een godsdienstige en familiale aan­gele­genheid.

“Is dit instituut nog nodig?”, vraagt de Bisschop zich af. “Ik ervaar het in ieder geval als minder juist dat de burgerlijke overheid voorschrijft dat een kerkelijk huwelijk niet gesloten mag worden voordat een burgerlijk huwelijk heeft plaats gevonden, temeer omdat het concept van een burgerlijk huwelijk de laatste vijftig jaar zo sterk veranderd is en nauwelijks meer te vergelijken is met een kerkelijk huwelijk”

Geef een reactie op dit artikel