Groningen: Sint-Jozefkathedraal krijgt er twee nieuwe klokken bij

Woensdag 07 oktober 18:11 (ADN)

-Groningen- De St. Jozefkathedraal aan de Radesingel in Groningen krijgt er twee klokken bij.

Tot nu toe telde deze uit 1887 daterende en door architect Pierre Cuypers ontworpen kerk vier klokken. Daar komen nu twee klokken met lagere tonen bij. Daardoor kan een grotere variatie aan luidingen worden bereikt. De zwaarste van de twee nieuwe klokken  kan dan bijvoorbeeld ook geluid worden bij begrafenissen, en wordt wel de ‘Doodsklok’ genoemd. Maar ze kunnen ook worden geluid bij plesanter aangelegenheden. De klokken zijn een schenking van een inwoner van de stad, de heer Rieks Kroon

De klokken komen er niet zonder slag of stoot. Na een proces van maar liefst ruim tien jaar overleg met deskundigen en technici, met berekeningen en adviezen en met de aanvraag van vergunningen en machtigingen van instanties en van het bisdom, ziet schenker Rieks Kroon, een grote wens in vervulling gaan. Als inwoner van het centrum van de stad kan hij de klokken van de St.-Jozefkerk dagelijks horen.

Nu wordt het gelui van vier klokken uitgebreid met twee zware klokken (resp. 1350 en 630 kg.) die ook lagere tonen hebben, namelijk Es1 (Petrusklok) en G1 (Theresaklok). De Es1 wordt de laagste toon van de reeks.

Gietwerk klokken uit de eigen provincie

symboolfoto

De klokken werden op 14 januari (Es1) en 28 februari (G1) van dit jaar gegoten door Simon Laudy van de Kunst- en Klokkengieterij in het Groningse Finsterwolde. Laudy staat er om bekend dat hij op een ambachtelijke manier de klokken giet.

De twee nieuwe klokken dragen namen. Het zijn de doopnamen van de beide kinderen van de schenker. De grootste klok (Es1) draagt de namen Petrus Josephus Henricus en de kleine (G1) Anna Maria Theresa. Latijnse opschriften op de klokken spreken wensen uit voor eenieder die naar één van de genoemde heiligen vernoemd is.

De beide klokken zijn versierd met afbeeldingen van de patronen van de parochie en het bisdom. Aan één zijde staat de heilige Martinus, naar een middeleeuwse voorbeeld van een klok van de dom van Utrecht en op de andere zijde de heilige Bonifatius. Het laatste is een verkleinde uitvoering van het bronzen reliëf van Gosse Dam (2009) naast de hoofdingang van de St.-Jozefkathedraal.

Meer klokgelui voor de stadjers

Het bestaande gelui van vier klokken wordt uitgebreid met twee zware klokken die ook lagere tonen hebben, namelijk Es1 en G1. De Es1 wordt de laagste toon van de reeks: Es1, F1, G1, Gis1, Ais1 en C2. Hiermee kan een grotere variatie van luidingen in de luidorde worden toegepast. De nieuwe klokken krijgen in het gelui een eigen taak. De zwaarste klokken worden gebruikelijk geluid tijdens het Gloria op Witte Donderdag en in de Paaswake. Eveneens onder het Te Deum op Oudjaarsavond. Als zwaarste klok zal de Petrusklok het stellig ook geluid worden bij het uitdragen uit de kerk. Deze klok wordt daarom wel in de volksmond de ‘Doodsklok’ genoemd.

De kleine van de nieuw te wijden klokken wordt de Angelusklok. Deze luidt naar oud gebruik driemaal daags, in de ochtend, om 12 uur – het Angelusgebed, ofwel de Engel des Heren – en om zes uur in de avond: driemaal kort en eenmaal langer. Het is passend dat de Theresaklok deze taak krijgt, omdat zij ook aan Maria en Anna gewijd is. Het was de wens van Plebaan Wagenaar om in het gelui een Angelusklok te hebben.

Inwijding rechtstreeks te volgen

Bisschop C.F.M. (Ron) van den Hout wijdt DV op 11 oktober a.s. twee nieuwe klokken voor de St.-Jozefkathedraal. Dat gebeurt in een plechtige hoogmis om 11.00. De wijding zou aanvankelijk plaats vinden op 29 maart 2020, maar ook hier strooide Corona roet in het eten en kwam er uitstel naar 11 oktober. Wie niet aanwezig kan zijn, kan de gebeurtenis volgen via ‘lifestreaming’ op www.kerkomroep.nl.

DV zullen de klokken op zondag 1 november, Allerheiligen, meeklinken in het gelui.

 

Geef een reactie op dit artikel