Harderwijk: SGP verzet zich tegen komst Zandtovenaar tijdens Kerst

-HARDERWIJK- (ADN) De SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) te Harderwijk stelt het zeer op prijs wanneer de Kerstviering in de stad dit jaar gevrijwaard blijft van een optreden van de Zandtovenaar. De Harderwijkse fractie vindt een show niet te verenigen met de betekenis van Kerst.

Gert van der Vijver, ia van beroep zandkunstenaar en doet al sinds 2012 ieder jaar een andere stad aan gedurende de Kerstdagen. Aan de hand van ‘zandschilderijen’ verbeeldt hij dan het Kerstverhaal. Dit jaar is het de bedoeling dat hij zijn kunsten vertoont op de Vischmarkt te Harderwijk. De SGP is de mening toegedaan dat een showopvoering tijdens Kerst afbreuk doet aan de eer van God.

De SGP zegt Kerst als een teer heilsfeit te zien, waarbij soberheid en bezinning past. “Een show waarin zandafbeeldingen voorkomen die de toets van Gods woord en geboden, naar onze overtuiging, niet kan doorstaan past er in de ogen van de partij niet bij”, aldus de SGP-afdeling Harderwijk.

Gods eer is in het geding

Namens de SGP heeft raadslid Jan van Panhuis vragen voorgelegd aan het Harderwijkse college van burgemeester en wethouders. Hij vraagt het college of zij begrijpen dat de SGP de keuze voor de Zandtovenaar betreurt en of de gemeente (ook) van mening is dat Harderwijk dergelijke evenementen niet mee zou moeten organiseren, omdat Gods eer in het geding is.

“Vanuit onze principiële achtergrond zeggen wij: Bedenkt toch Harderwijk wat gij doet. Wij zullen de gang van zaken zeker volgen’, zei Van Panhuis in gesprek met lokale media.

Van de 29 gemeenteraadszetels die de gemeente Harderwijk telt, bezet de SGP er 1. Mocht de partij steun krijgen van de ChristenUnie (5 zetels) en het CDA ( 4 zetels) dan nog is er geen meerderheid. De poging van Van Panhuis lijkt dan ook gedoemd te mislukken.

Foto: screenshot

Geef een reactie op dit artikel