Hoge erkenning voor MariaBode in aanloop naar 5 jarig bestaan

MariaBode nu definitief cultureel digitaal erfgoed

Zondag 19 juni 2022 -12:00 – Bron: KB-Bart Meijer – Beeld: KB
 -Emmen- In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, heeft men besloten ook MariaBode.nl op te nemen voor archivering en om het voor de lange termijn te bewaren. Dat laat Lucinda Jones, Hoofd Collecties Koninklijke Bibliotheek ons weten.

Cultureel erfgoed

Websites als MariaBode bevatten waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Representatief beeld

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek (KB) wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

MariaBode.nl zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden.  De archief-versies zijn te raadplegen binnen het gebouw van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ze zullen ook beschikbaar worden gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB zodra dit juridisch mogelijk is. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website, MaraBode.nl worden opgenomen.

Uiteraard zijn we met deze erkenning zeer verguld, juist nu we kort voor ons eerste lustrum staan zegt Jan Heller oprichter en hoofdredacteur van MariaBode: ” Zo blijkt maar weer dat Christelijke informatievoorziening nog steeds nodig is en erkenning krijgt, zelfs in tijdens waarin de Christelijke journalistiek op het sterfbed lijkt te liggen. Maar we gaan door, mede gesterkt door de KB en natuurlijk de Allerhoogste. Dank ook aan al onze lezers, medewerkers en tipgevers”!

 

Een van de studiezalen van de KB (Beeld KB)

Geef een reactie op dit artikel