Hollandse kolder: Helft werkenden altijd bereikbaar

-HEERLEN- (RED) De helft aller Nederlanders blijkt ook buiten werktijd vrijwel altijd per mail of mobiele telefoon bereikbaar te zijn. Dit trieste feit komt naar voren uit een onderzoek van TNO en CBS onder 63.000 werknemers.

Leidinggevenden maken het helemaal bont. Driekwart van hen lukt het al niet meer om hun werk dagelijks af te krijgen. Het onderzoek met vorenstaande alarmerende uitkomst, werd voor het eerst in Nederland gehouden.

In Frankrijk is het recht om onbereikbaar te zijn officieel in wetgeving vastgelegd. In ons land en in Vlaanderen wordt nagedacht over soortgelijke wetgeving. Een van de redenen om een dergelijk onderzoek uit te voeren is de explosieve groei van het aantal mensen met een burn-out, de laatste jaren.

Zelfs onder schoolgaande kinderen, op zowel lager als voortgezet onderwijs, neemt het aantal stressgevallen sterk toe. Volgens wetenschappers doordat scholen te hoge eisen aan scholieren opleggen, maar ook omdat kinderen de stress van de ouders thuis ‘meenemen’ naar school. Een groeiend probleem is ook het aantal kinderen dat door ouders naar een ‘te hoog gegrepen’ opleiding gestuurd wordt.

Geef een reactie op dit artikel