Inflatie stijgt naar 2,4 procent in augustus

Dinsdag 7 september 2021 08:03 – Bron: CBS/Peter Hein van Mulligen – Beeld: PB
  -Heerlen- Consumentengoederen en -diensten waren in augustus 2,4 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In juli was de inflatie 1,4 procent. Vooral de prijsontwikkelingen van pakketreizen naar het buitenland en een verblijf in bungalowparken droegen bij aan de hogere inflatie.

Vakanties duurder

De stijging van de inflatie in augustus komt onder andere door de prijsontwikkeling van vakanties. In augustus waren pakketreizen naar het buitenland 16,4 procent duurder dan een jaar eerder, terwijl deze in juli nog 4,4 procent goedkoper waren. Dit komt vooral doordat het prijsniveau van pakketreizen in augustus 2020 relatief laag was. De prijsstijging voor een verblijf in bungalowparken kwam uit op 12,0 procent op jaarbasis. In juli was er nog een prijsdaling van 6,3 procent. De prijzen voor een verblijf in bungalowparken lagen in augustus op het hoogste niveau ooit gemeten.

Inflatie stijgt ook door prijsontwikkeling voeding

De inflatie liep ook op door de prijsontwikkeling van voedingsmiddelen. In augustus waren voedingsmiddelen 0,2 procent duurder dan een jaar eerder. In juli waren voedingsmiddelen nog 0,9 procent goedkoper. Dit komt met name door de prijsontwikkeling van aardappelen, vlees en fruit.

Inflatie eurozone naar 3,0 procent

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en –diensten in Nederland waren volgens de HICP in augustus 2,7 procent duurder dan een jaar eerder, in juli was dat nog 1,4 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 2,2 naar 3,0 procent.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

Het belangrijkste conceptuele verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP in tegenstelling tot de CPI geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Implicaties coronacrisis op de berekening van de inflatie

Door de overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis zijn sommige diensten na maart 2020 niet of beperkt beschikbaar geweest. In augustus 2021 betrof dit bijvoorbeeld een bezoek aan een festival. Hierdoor zijn voor een deel van deze diensten geen transacties geweest waarvan de prijzen gemeten konden worden. In aansluiting op de richtlijnen van Eurostat heeft het CBS per situatie gekozen voor de meest passende schattingsmethode. In een notitie worden alle keuzes toegelicht en in een maatwerktabel wordt aangegeven per artikelgroep of er een schatting is gemaakt.
Door de coronacrisis is het uitgavenpatroon van consumenten sterk gewijzigd. De wijziging van het consumptiepatroon heeft invloed op de inflatie in 2021. In een notitie wordt in detail uitgelegd op welke manier de wegingsveranderingen doorwerken op de inflatie.

Geef een reactie op dit artikel