Inspraakavond over Katholieke identiteit op scholen Bergen

Dat ouders verwachten dat een Katholieke school het Katholieke geloof uitdraagt is een landelijke trend

-BERGEN/ALKMAAR- Samen Katholieke Basisscholen (Saks) en de Rooms Katholieke Parochies te Alkmaar en Bergen houden op DV 10 september een inspraakavond over de Katholieke identiteit hunner scholen. In Bergen valt de Matthieu Wiegmanschool onder het Saks.

De Parochies van regio Groot Alkmaar (Alkmaar-Noord en -Zuid, Oudorp, Zuidschermer, Bergen en Schoorl) geven aan met regelmaat geluiden te horen dat ouders ‘iets missen’ op de school van hun kind. Op de site van de Petrus- en Pauluskerk valt te lezen: “Zij waren over het algemeen bijzonder tevreden over de school van hun kind, maar er was een punt waarop ze iets anders hadden verwacht dan wat ze aantroffen. Dit had te maken met de Rooms-Katholieke identiteit. Veel Katholieke en niet-Katholieke ouders hadden gehoopt dat hun kinderen in iedere groep Bijbelkennis wordt bijgebracht, dat hun leerkracht wekelijks een godsdienstles zou geven en dat belangrijke feestdagen gevierd worden, opdat de Rooms-Katholieke identiteit van de school merkbaar zou zijn. Kortom dat de identiteit die op de gevel en de website staat ook in de dagelijkse schoolpraktijk merkbaar zou zijn.”

Dat ouders verwachten dat een Katholieke school het katholieke geloof uitdraagt is een landelijke trend, geeft de Parochie aan. Dat zou uit onderzoek gebleken zijn waarvoor ook ouders van Saks-scholen zijn geïnterviewd. Velen gaven aan: ‘Wij kunnen het zelf niet meegeven. We vinden het wel erg belangrijk voor hun ontwikkeling. Al is het maar dat ze weten wat het verhaal achter de feestdagen is’.

Helma van der Hoorn, voorzitter college van bestuur van Saks nodigt alle ouders uit om op 10 september om 20.00 uur bij elkaar te komen. Ouders kunnen hun mening geven, verwachtingen en ervaringen delen en aanbevelingen doen voor de toekomst. Ouders van ex-leerlingen kunnen over hun ervaringen vertellen en meewerken aan een verbetering van het aanbod op de scholen. Ouders van toekomstige leerlingen hebben de kans om hun verwachtingen uit te spreken aan iemand die hier invloed op heeft.

De locatie is nog niet bekend. Meer informatie via info@matthiaslaurentius.nl

Foto: Pixabay

Geef een reactie op dit artikel