Jaarlijks tekort St. Lambertusparochie Nederweert

De Parochiecommissie van de St. Lambertusparochie heeft met zorg kennis genomen van het exploitatie tekort boekjaar 2017. Het laat een tekort zien van 15.898,59 euro. Het jaarlijks tekort wordt gedekt uit de voorzieningen voor groot onderhoud van het kerkgebouw. Dat kan zo niet doorgaan omdat er op termijn geen voorzieningenpost meer is voor groot onderhoud.

Oproep aan inwoners Nederweert
Het is daarom dat de parochiecommissie een beroep doet op alle inwoners van de parochie om een jaarlijkse bijdrage te doen voor onderhoud van het monumentale kerkgebouw “Het monument van Nederweert”. Iedereen zal het betreuren als het gebouw in verval zou geraken.

Minder parochianen
In het jaarverslag is te lezen dat de gezins-kerk-bijdrage naar 45.565,16 euro is gedaald. Dit is bijna 4.000 euro lager dan het voorgaand jaar. Door overlijden of verhuizing wordt het aantal betalende parochianen steeds minder en komen er geen nieuwe vaste betalers bij. 
Aan onderhoud, energie kosten etc. betaald de parochie ongeveer hetzelfde bedrag dat zij ontvangt aan gezinsbijdrage. 
De minimale  kerkbijdrage is 70 euro per jaar, dat is nog geen 6 euro per maand. Een bedrag dat vrijwel door ieder gezin zou kunnen worden opgebracht“, aldus de stichting. Wie voldoende kerkbijdrage betaald hoeft  voor uitvaartdiensten, huwelijks- en jubilea-missen niets te betalen en wordt er zelfs een reductie gegeven op een grafplek op het kerkhof.

De parochiecommissie hoopt dat de nu nog niet betalende inwoners van de parochie besluiten jaarlijks een bijdrage te doen voor onderhoud van het monument. Vrijwel alle inkomsten bestaan uit een vrijwillig bijdrage, die alleen maar vrijwillig is te verhogen. Andere mogelijkheden, die een overheid wel heeft, is voor de kerk niet mogelijk. De parochie merkt hierbij op dat vrijwillige bijdrage aan de parochie als gift aftrekbaar is bij de belastingen.

Bijdrage voor onderhoud
Besluit je een steentje bij te dragen specifiek voor groot onderhoud van de mooie monumentale St. Lambertuskerk dan kun je deze storten op bankrekening nr. NL80RABO.0135.507.227. Vermeld er dan bij “onderhoud”.

Informatie
Het exploitatieverslag en jaarverslag 2017 kunt U tijdens spreekuur ophalen in het parochiecentrum aan de Kerkstraat 58 (achterzijde kerk). Het spreek uur is op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur. Voor meer informatie kun je bellen met 0495-625887 of mailen via administratie@kerknederweert.nl . Voor meer informatie van de parochie betreffende kunt U ook de website www.kerknederweert.nlraadplegen.

Financieel verslag
Het financieel verslag en het Jaarverslag 2017 is door de Parochiecommissie behandeld en vastgesteld. Dit ligt achter in kerk op leesplank om mee te nemen. U kunt dit verslag ook downloaden van de website www.kerknederweert.nl.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*