Kabinet CDA met FvD ondenkbaar

-s’GRAVENHAGE- CDA voorzitter Rutger Ploum verwacht niet dat na de komende parlementsverkiezingen een kabinet CDA en FvD denkbaar is. Hij baseert zich daarbij op uitspraken van Thierry baudet, leider van de FvD, wiens uitspraken haaks staan op het CDA gedachtengoed.

Dat het CDA haar mening wel eens bijstelt, zeker op lager politiek niveau, bleek de afgelopen week in de provincie Noord-Brabant. Daar bestaat momenteel een coalitie van CDA met de FvD. Mocht dat in de komende maanden goed gaan, dan verwachten insiders in het ‘Haagse’ dat dat positief kan uitpakken op coalitiegesprekken na een volgende Tweede-kamerverkiezing.

Ploum staat, naar eigen zeggen, achter de uitlatingen van minister Hoekstra, die niet wil regeren met een partij die de democratie en rechtsstaat niet respecteert. Ook minister de Jonge (CDA) kan zich een samenwerking op het hoogste niveau niet voorstellen.

 

 

 

Geef een reactie op dit artikel