Kerken lopen leeg. En de moskeeën dan ?

 Het CBS denkt dat de ontkerkelijking in Nederland nog wel even doorgaat, zeker bij Katholieken en hervormden. Maar hoe zit het met de moslims? Als wij rechts Nederland mogen geloven zullen zij strals overheersen. Of valt dat allemaal nog wel mee?

De meest recente cijfers over de spreiding van religies in Nederland zijn uit 2015. Daaruit blijkt dat moslims vaak in (grote) steden wonen en dan vooral in de Randstad. In Rotterdam was in 2015 13,7 procent van de inwoners islamitisch, in Amsterdam 12 procent. ,,We denken niet dat dat beeld sinds 2015 erg veranderd is”, aldus het CBS.

Veruit de meeste van hen hebben een niet-Westerse achtergrond, voor ongeveer twee derde van hen ligt die achtergrond in Marokko of Turkije. Het CBS maakt in zijn cijfers geen onderscheid tussen de verschillende stromingen in de islam. Wat bekend is: de meeste Nederlandse moslims noemen zichzelf soenniet, ongeveer zes procent beschouwt zichzelf als aleviet. Een heel klein deel (0,5 procent) noemt zichzelf salafist: een orthodoxe stroming die populair is onder Nederlandse jihadisten die naar Syrië zijn gereisd. ,,Een salafist zal zich echter niet altijd een salafist noemen. Het salafisme wordt vaak door hen beschouwd als de zuivere islam en niet als een specifieke stroming binnen de islam”, stelden onderzoekers van het SCP (Sociaal-Cultureel Planbureau) eerder dit jaar.

Het CBS stelt dat de helft van de 75-plussers nog geregeld naar de kerk gaat. Voor moslims geldt dat van de eerste generatie Marokkaanse Nederlanders 96 procent zich als moslim ziet, onder de tweede generatie is dat 91 procent. Oudere Marokkaanse-Nederlanders gaan wel vaker naar de moskee dan jongeren, bleek uit  onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Is er nu wel of geen afname van geloof onder (jonge) moslims?

Verschillende onderzoeken spreken elkaar daar over tegen. Het is dan ook wel en niet waar, zegt Herman Beck, hoogleraar godsdienstwetenschap, met de islam als specialisatie, aan de Universiteit van Tilburg. ,,Je ziet bij moslims hetzelfde als wat je bij protestanten en katholieken ziet: een deel wordt meer seculier, een deel wordt juist orthodoxer. Bij de katholieken zie je dat bij kardinaal Eijk, in de islam wenden sommigen zich tot het salafisme.” Wat ook meespeelt: religie kan migrantengroepen een identiteit verschaffen. ,,Moslim zijn is een sterk onderdeel van die identiteit”, stelt Beck. ,,En je kunt jezelf wel seculier noemen, maar dat wil niet zeggen dat je geen moslimachtergrond meer hebt.” De afgelopen jaren hebben veel katholieken zich, uit protest tegen alle misbruikschandalen, laten uitschrijven uit de kerk. In de islam ligt dat ingewikkelder: daar is geen centraal register.

Imam en islamitisch theoloog Jalal Benali uit Berlijn die veel onderzoek pleegt te doen naar jonge islamieten in het seculiere Westen, meldde op de duitse tv zender RBB dat met name in de grote steden de jonge, 3 en 4e genaratie zich versneld afkeert van het geloof en ‘bezwijkt’ voor de verlokkingen van de welvaartstaat. Na hun huwelijk trekt ongeveer een derde van hen naar een regulier leven inclusief moskeebezoek, tweederde echter is zodanig ‘westers’ geworden dat moskeebezoek zich beperkt tot het vieren van het suikerfeest. Een gelijke trend als in Europa met de zogenaamde ‘Kerstchristenen’ die alleen met Kerst een kerk bezoeken om daarna een jaar lang weg te blijven.

Bron: NPO/Wegener/RBB Foto: Pixabay

3 Comments

  1. De islam en de moslims zijn een nieuw machtsmiddel voor de God van deze wereld. Want satan zelf blijft zich veranderen als een engel des lichts voor de eindtijd. 2 Korinthiers 11: vers 12 tot 15. De meeste mensen die de kerken de rug toekeren volgen al de macht der lucht, die werkzaam is in de zonen der ongehoorzaamheid! Efeziërs 2: vers 1 en 2. Velen zijn al onkerkelijk geworden en geloven niet meer in god? Moslims daar en tegen, zitten vast aan een strakker regiem ,want de eindtijd komt eraan. De grote verdrukking, en de vernietiging van de valse relgies en de oorlog van Armageddon die eraan komt!

  2. De mensheid heeft de waarheid verdraaid, Want zegt de Bijbel, de gehele wereld ligt in de macht van de goddeloze. Wie is die goddeloze? Dat is Satan de Duivel met zijn engelen, de slang in het paradijs die Adam en Eva te pakken nam met die vrucht van de verboden boom. En Job te grazen wilde nemen en hem sloeg met zweren. De ware god Jehovah zei tegen Satan: Waar komt gij vandaan? Satan antwoorde Jehovah God. Van het omtrekken op de aarde en het rondwandelen daarop. Ook Jezus werd door Satan verzocht in de woestijn, daar bood hij hem alle koninkrijken der wereld aan. Want zei Satan want ze zijn mij overgegeven en ik geef ze aan wie ik wil! Jezus antwoorden Jehovah uw God moet gij aanbidden en voor hem alleen heilige dienst verrichten!

  3. De Bijbel spreekt over Babylon de Grote, hiermee wordt bedoeld het rijk van de valse religie, die vallen onder de wereldraad van de Verenigde Naties te New York. Openbaring 13: De ware religie zijn de Jehovah Getuigen Handelingen 15: vanaf vers 14, zegt: Simeon heeft uitvoerig verhaald hoe God voor de eerste maal zijn aandacht op de natien heeft gericht om uit hen een volk voor zijn naam te nemen. En hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen, zoals er geschreven staat: Na deze dingen zal ik terugkeren en de hut van David die vervallen is herbouwen, en ik zal haar puinhopen herbouwen en haar weer oprichten, opdat zij die overblijven van de mensen, Jehovah ernstig mogen zoeken, tezamen met mensen uit alle Natien, mensen die naar mijn naam zijn genoemd, zegt Jehovah die deze dingen doet!

Geef een reactie op dit artikel