Kerken stellen zich uiterst terughoudend op na klaphamerdrama

Donderdag 06 januari 2022 07:22 – Bron: Redactie binnenland- Beeld: PB
  -Haaksbergen- Zowel de Rooms-Katholieke Franciscusparochie als de Protestantse PKN-gemeente Haaksbergen stellen zich uiterst terughoudend op na het dodelijk ongeval met een klaphamer op Oudejaarsdag.

Wie denkt dat de kerken er op uit trekken en naar de mensen toe gaan, zoals de Paus graag zou zien, heeft het mis. Ans te Lintelo van de Franciscusparochie: “Het voelt niet goed om je op te dringen. De kerk is tegenwoordig maar een piepklein onderdeel van wat er in de samenleving is.. Maar wie daar behoefte aan heeft, mag mij of een van de pastores altijd bellen.” Veel meer dan het openstellen van een tweetal kapellen om een kaarsje te branden heeft de kerk niet te bieden.

M25

In de nieuwsbrief van de Franciscusparochie betuigt de Rooms-Katholieke jongerengroep M25  medeleven aan de familie van de 12-jarige jongen die op Oudejaarsdag om het leven kwam bij het ongeluk met een klaphamer. “Het is een drama voor de familie”, zegt Ans te Lintelo, verantwoordelijk voor het jongerenwerk. “En misschien ook voor andere jongeren.” M25 is in het leven geroepen voor jeugd tussen de 12 en 14 jaar.

De naam M25 verwijst naar Mattheus 25, het Bijbelgedeelte waarin Jezus de zeven werken van barmhartigheid uitlegt: De dorstige te drinken geven, de hongerige voeden, de zieke bezoeken, de naakte kleden, de gevangene bezoeken, de vreemdeling herbergen en de dode begraven. In coronatijd bezochten de jongeren onder meer de gevangenis en woongemeenschap De Wonne in Glanerbrug en verkochten ze in aanloop naar kerst chocolademelk voor een goed doel.

PKN

Ook dominee Job Stein, predikant in de Protestantse gemeente Haaksbergen, stelt zich terughoudend op. “Wij zijn aanspreekbaar voor onze leden en voor iedereen die een beroep op ons doet. In de kerkdienst op Oudejaarsdag en in de zondagsdienst is wel gebeden voor de getroffen families”, zegt de predikant.

Stein is zelf woonachtig in de wijk waar het vuurwerkdrama zich voltrok. In de gesprekken die hij op Oudejaarsavond met buren voerde was de impact van de gebeurtenissen duidelijk voelbaar. Ook hij ziet dat in dit soort situaties mensen de kerk niet zo makkelijk weten te vinden voor wat hij noemt “een gesprek van mens tot mens en van hart tot hart. En dat is wel onze corebusiness.”

De PKN-kerk te Haaksbergen is qua aantal veel kleiner dan de RK- kerk. Een jongerenclub zoals M25 is heeft men niet. Dominee Stein betreurt dat: “Wij zijn helaas het contact met de ouders van deze leeftijdsgroep kwijtgeraakt, en dus ook met de jongeren.”

Geef een reactie op dit artikel