Kerkrade: Kerk per direct dicht vanwege scheuren

  -KERKRADE/HOLZ- De Sint-Catharinakerk in de wijk Holz in Kerkrade is door de gemeente per direct gesloten na ontdekking van scheurvorming in de muren. De stillegging is zo acuut dat op het laatste moment zelfs een uitvaart vanuit de Kerk niet door mocht gaan. De uitvaartplechtigheid werd verplaatst naar een andere Kerk.

Deken Nevelstein: „De gemeente heeft de afgelopen maanden naar scheurvorming gekeken. Afgelopen vrijdag kregen we een mailtje dat de kerk per direct dicht moet, ook omdat de scheurvorming voortgaat. Het Bisdom moet nu een onderzoek instellen om te kijken wat er gedaan kan worden, opdat de Kerk weer ingebruik kan worden genomen. De gemeente moet dat onderzoek dan wel goedkeuren”

De kerk ligt op kruispunt in de wijk Holz, nabij het centrum van Kerkrade. Voor de kerk ligt een klein pleintje. De kerk werd gebouwd in 1927′-28 naar een ontwerp van A.J. Bartels. Het geplande dubbeltorenfront is niet uitgevoerd. De definitieve voorgevel dateert pas uit 1977-’78. Het is september 1924 als Kapelaan De Heselle van de St. Lambertusparochie de opdracht krijgt om een nieuwe Parochie te stichten op de Holz en architect Bartels uit Heerlen daarna de opdracht krijgt daar een Kerk te bouwen.

Zijn plan laat een royale kerk zien gecompleteerd met twee torens. De Kerk is echter aanzienlijk kleiner uitgevoerd dan dit eerste ontwerp want de laatste travee met de twee torens is nooit gebouwd. In plaats daarvan komt er een bakstenen voorgevel.

Om kosten te besparen wordt besloten de Kerk in eigen beheer te bouwen maar die kosten worden toch nog geraamd op f 165.000,–. In 1928 is het zover, de Kerk is gereed en kan op 19 augustus worden ingezegend. Zij wordt toegewijd aan de H. Catharina van Alexandrië en De Heselle wordt tot Pastoor benoemd. Mgr. Lemmens consacreert in mei 1953 de dan 25 jaar oude Kerk. Het zou nog 50 jaar duren voordat de afbouw, maar dan op een andere manier, zal worden gerealiseerd.

Afbouw van de voorgevel van de Kerk

Eind 1959 vinden de eerste oriënterende gesprekken plaats met het Bisdom over afbouw van de voorgevel van de Kerk. Een door architect Fanchamps samen met de heer Bartels (architect van de bestaande Kerk) ontwikkeld bouwplan wordt geraamd op circa f 152.000,–  en de drie daarbij  horende klokken gaan bovendien f 12.800,– kosten. Het plan is echter bij het Bisdom niet akkoord omdat het niet passend is bij de Kerk. De kroniek vermeldt dat dit niet zo’n prettig gesprek geweest is. Het gevolg is dat de plannen even in de ‘ijskast’ terecht komen.

Een nieuw plan is in 1962 gereed en wordt goedgekeurd door het Bisdom dat ook een bijdrage belooft als ook gemeente subsidieert. Maar een nieuwe wet op subsidies van de Kerkgebouwen houdt dit tegen. Om de Parochianen in te lichten wordt in 1963 het bouwplan aan de Kerkdeur opgehangen en opnieuw met “Roermond” onderhandeld. Maar een toestemming komt er niet. Op 25-11-63 (Catharina dag) gaat het voltallige Kerkbestuur  voor de zoveelste keer naar Roermond.  In een onprettig onderhoud krijgt men te horen dat de afbouw niet kan doorgaan. Reden: Veranderde omstandigheden, nieuwe minister met ‘n ander standpunt enz. Alle liedjes laten zich niet zingen, we voelen wel waar het hem in zit. De gemeente mag ook geen subsidie meer verstrekken. Het interieur veranderen mag wel? Ook voor de architect is dit geen prettige zaak. Inmiddels (1964) heeft die architect een nieuw, goed en goedkoop plan gereed voor de voorgevel. Het Kerkbestuur gaat nog maar eens naar het Bisdom om te onderhandelen en nu met een positief resultaat. Men mag voor f 100.000,– vernieuwen en het Bisdom betaalt 25% van de kosten. Inhakend op dit bouwplan ligt er in 1967 een offerte van aannemer van Loo voor een nieuwe voorgevel die f 67.000 moet gaan kosten.

Plannen worden, afgewezen, gewijzigd, weer afgewezen….

Dit plan gaat echter, om niet te achterhalen redenen, ook niet door en architect Fanchamps maakt in 1976 weer een plan (kosten f 400.000,–) dat in oktober aan het Bisdom wordt voorgelegd. Ook deze keer weer zonder het gewenste resultaat. Een vereenvoudigd plan (geraamde kosten f 260.000,–) dat het jaar daarop wordt ingediend heeft meer succes. Met medewerking van de Kerkraadse Deputé Werner Buck en de DACW (bijdrage 75%) kan het plan gerealiseerd worden.

De bouw wordt gegund aan aannemer Wulleweber voor de prijs van f 280.000,– en hij start in oktober 1977 met het werk. Maar er is een probleem: er worden geen vergunningen meer afgegeven voor het winnen van Kunradersteen. En die steen maakt toch een wezenlijk deel uit van het plan. Gelukkig komt er bij de werkzaamheden aan de autoweg Heerlen-Maastricht Kunradersteen aan de oppervlakte en lost het probleem zich van zelf op. De werkzaamheden verlopen verder zonder problemen.

De nieuwe voorgevel vraagt natuurlijk om klokken. Die komen er ook en  Catharina, Jozef en Theresia worden op zondag 20 augustus 1978 ingezegend en in de gevel gehangen.

Voor de gemeente is nu de weg vrij om het plein vóór de Kerk op te knappen en een werk van Priester-kunstenaar Thomas Rodr (geboren in 1927 in Slovec, een boerendorpje in het Tsjechische Bohemen) die al geruime tijd in Noord Limburg verblijft, te plaatsen: de drie danseressen.

Als op 4 september 1978 het Kerkplein wordt omgedoopt tot Pastoor Wijnenplein wordt daarmee de afbouw van de voorgevel van de Kerk afgerond. Voltooid wordt de voorgevel echter pas in november 2000 als op initiatief van de Kruisheren een Kruisbeeld naar een ontwerp van Bert Kreijen wordt aangebracht tegen de vernieuwde voorgevel. De kosten van het Kruisbeeld worden spontaan gedragen door de Zusters Ursulinen.

Bron: ADN Foto: Google straatbeeld

Geef een reactie op dit artikel