Krakers moeten pastorie verlaten maar mogen voorlopig in Eindhovense kerk blijven

De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft bepaald dat de krakers de pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdes-kerk binnen 3 dagen moeten ontruimen. De krakers, die inmiddels hun intrek hebben genomen in de Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdes-kerk, mogen daar vooralsnog blijven.

Sinds 3 juni namen 5 personen zonder toestemming hun intrek in de pastorie van de Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdes-kerk aan de Vlokhovenseweg in Eindhoven. De parochie sommeerde hen het pand te verlaten. Toen dit niet gebeurde stapte de parochie naar de rechter.

Pastorie

De pastorie is ter beschikking gesteld aan de Neocatechumenale Weg en aan Edukans. Dat de pastorie leeg komt te staan is niet aannemelijk. Ook loopt de parochie een onaanvaardbaar financieel risico, nu haar opstalverzekeraar -vanwege deze situatie- de dekking voor de pastorie tot nader order heeft opgeschort. De parochie heeft aannemelijk gemaakt dat zij voldoende zwaarwegend belang heeft bij de ontruiming van de pastorie en dat zij er alle belang bij heeft dat zij daar zo spoedig mogelijk weer de vrije beschikking over krijgt. De krakers beroepen zich op het huisrecht in artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Tijdens de mondelinge behandeling verklaarden de krakers met zoveel woorden dat zij inmiddels niet langer de pastorie bewonen, maar inmiddels enkel hun intrek hebben genomen in de kerk. Reden om de gevorderde ontruiming van de pastorie af te wijzen, heeft de voorzieningenrechter dan ook niet. De krakers verzetten zich voor wat betreft de pastorie ook niet langer tegen de ontruiming.

Kerk

De parochie heeft ter onderbouwing van haar belangen bij ontruiming alleen stukken overlegd die zien op de nadelige gevolgen van het kraken op de pastorie en niet op de gevolgen van het kraken op de kerk. Het enige specifieke belang over de kerk is de wens en het voornemen om de kerk op langere termijn te herontwikkelen tot een complex van woningen met zorg. Daartegenover staat het belang van de krakers. Zij beroepen zich op het huisrecht (art. 8 EVRM). Zij stellen dat bij ontruiming dakloosheid voor hen dreigt nu zij voorlopig geen alternatief hebben en zij niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. De krakers hebben daarentegen met zoveel woorden aangevoerd dat de toestand waarin zij de kerk begin juni aangetroffen, erop wijst dat de kerk sinds jaren in het geheel niet meer is gebruikt.

De voorzieningenrechter: ‘Laat nu reeds duidelijk zijn dat het belang van de krakers het uiteindelijk zal gaan afleggen tegen het harde eigendomsrecht en eigenaarsbelang van de parochie, maar de beoogde herontwikkeling zal, gezien de prille stand waarin de plannen zich lijken te bevinden, vermoedelijk nog de nodige tijd in beslag nemen.’. In het eindvonnis zal de ontruiming van de kerk worden bevolen, maar de voorzieningenrechter moet op grond van de wet eerst inlichtingen van de gemeente Eindhoven vragen over de ontruimingstermijn. In die inlichtingen kunnen aan de orde komen de mogelijkheid voor de krakers om andere huisvesting te vinden en de verwachtingen bij de gemeente over een toekomstige bestemming van de kerk. Op basis daarvan zal de rechter later bepalen op welke termijn de parochie mag overgaan tot ontruiming.

 

Geef een reactie op dit artikel