LIMMEN: Sint-intocht en Pastoor Olling mee op de kar

 LIMMEN Sinterklaas en zijn Pieten komen zondag (18 november) rond 13.45 uur met de boot aan op ‘t Stet in Limmen.

Nadat Sinterklaas aan wal is, wordt hij welkom geheten door burgemeester Mans. Natuurlijk neemt de Sint zijn danspieten weer mee. Ook pastoor Olling zal op de kar aanwezig zijn, want hij kan de kinderen en Sinterklaas dit jaar helaas niet in zijn kerk verwelkomen.

ANDERE ROUTE De optocht door Limmen zal dit jaar via een iets andere route verlopen als voorgaande jaren. De optocht gaat via het Vislaantje rechtsaf de Dusseldorperweg in. Dan bij de kerk linksaf de Kerkweg op. Dan linksaf de Vuurbaak in tot aan de Enterij. Daar rechtsaf de Enterij op en weer rechtsaf de Middenweg in. Eindbestemming is dit jaar Sporthal de Enterij.

Uiteraard vindt Sinterklaas het erg gezellig als iedereen meeloopt en als de vlaggen aan de huizen langs de route wapperen. Onderweg zullen de kinderen en zwarte Pieten hun best moeten doen om zelf ook de kerk weer te helpen opbouwen!

De Enterij zal pas rond 15.15 uur open gaan als de stoet daar arriveert. In de kerk speelt de Perpernotenband onder leiding van Peter Dekker. Ook zal er weer gedanst worden door diverse kindergroepen onder leiding van Willy Könst. Rond 16.15 uur is het afgelopen.

Om dit unieke feest te kunnen blijven organiseren, is het Sinterklaas Comité Limmen weer deels
afhankelijk van giften. Die zijn welkom op op rek.nr. NL05RBRB084.13.40.889, Univé Regiobank, t.n.v. Sint Nicolaascomité Limmen. Ook kunt u doneren tijdens de intocht bij de deuren van de Enterij in de melkbussen en rond half november in de AH (de lege-flessen-bonnetjes). Helpende handen bij de voorbereidingen of op de dag zelf, zijn ook zeer welkom. Bel voorzitter Inge Couwenberg, 06-30597809.

Bron en foto s/tekening : Parochie Tekening: De schitterende Kerk te Limmen die even niet gebruikt kan worden tijdens St. Nicolaas

Geef een reactie op dit artikel