Minister: Resomeren voortaan toch toestaan (video)

Begraven, cremeren of het lichaam nalaten aan de wetenschap. Dat zijn de drie opties die men heeft met een stoffelijk overschot na de dood. Maar als het aan minister Olongren ligt komt daar een vierde optie bij: resomeren, ofwel het lichaam laten oplossen.

Ze wil nog wel onderzoeken of dergelijke nieuwe methodes wenselijk, aanvaardbaar en toelaatbaar zijn, onderzoek onder de burgerij toonde aan dat het merendeel er geen probleem mee heeft.

De minister vindt dat de Wet op de lijkbezorging niet meer aansluit bij de behoeften en wensen van de ‘moderne’mens. Tevens is het de bedoeling dat nabestaanden sneller na een crematie de urn met as van de overledene kunnen meenemen. Nu kan dat pas na een maand.

Aanpassing van de voorschriften en regels

Het moet ook gemakkelijker worden om af te wijken van de regel dat cremeren of begraven tussen 36 uur en zes dagen na het overlijden moet gebeuren. Kamerlid Den Boer wees erop dat er joden en moslims zijn die overledenen zo snel mogelijk willen begraven, al na een dag of dezelfde dag.

Wel blijft het verboden om gelijktijdig meerdere personen te cremeren of te begraven in één kist. De regel moet voorkomen dat misdaden worden verbloemd. Wel mogen nabestaanden de as van meerdere personen na de crematie vermengen, zoals een in het kraambed gestorven moeder met kind of een doodgeboren tweeling. Het zogenoemde natuurbegraven wordt gelijkgesteld met een gewone begrafenis.  Begraven op prive-grond zal ook niet gewijzigd worden, dit kan alleen na toestemming van de gemeente.

Wat is oplossen:

Bekijk onderstaande video van uitvaart TV hoe resomeren in de praktijk gaat:

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*