Nederland komt met wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dinsdag 07 december 2021 07:15 – Bron: TRF/Redactie binnenland/Redactie audio – Beeld: PB
  -‘s-Gravenhage- Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking De Bruijn heeft aangekondigd dat het kabinet de invoering van een Nederlandse wet voor verantwoord en duurzaam ondernemen gaat voorbereiden. Hij deed dat tijdens een Tweede Kamerdebat op 2 december over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Met deze wetgeving zet Nederland een grote stap om mensenrechten en het milieu in wereldwijde waardeketens te beschermen.

Uitblijven Europese regelgeving
Het besluit van de regering volgt op het nieuws van vorige week dat een voorstel van de Europese Commissies voor EU-wetgeving over verantwoord ondernemen voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De Bruijn zei daarover zeer teleurgesteld te zijn. Omdat het onduidelijk is wanneer de Europese Commissie weer aan de slag gaat met de regelgeving is de tijd nu gekomen voor nationale wetgeving, aldus De Bruijn. Daarmee hoopt de minister ook de druk op de Commissie op te voeren. In onder meer Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk bestaat al wetgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ontmoedigingsbeleid
Tot nu toe bestond de Nederlandse IMVO-regelgeving voornamelijk uit een ontmoedigingsbeleid. Van bedrijven werd verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid namen voor het volgen van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen en het screenen van hun zakelijke relaties op eventiele betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen.

Uit het in december gepubliceerde rapport Don’t Buy into Occupation – Exposing the financial flows into the illegal Israeli settllements blijkt dat Nederlandse financiële instellingen die gedragscodes massaal aan hun laars lappen als het gaat om hun banden met bedrijven die betrokken zijn bij de illegale Israëlische kolonisering van Palestijns gebied. De nieuwe Nederlandse IMVO-wetgeving, die naar verwachting over twee jaar gereed zal zijn, zou daar een eind aan moeten maken.

Geef een reactie op dit artikel