Nederlanders in zomer 2020 vaker op vacantie in eigen land

Woensdag 23 december 2020 14:02 Bron: CBS/Dick ter Steege//Foto PB/EMB)
-Heerlen- Het aantal Nederlanders dat in de zomermaanden op vacantie ging in eigen land lag in 2020 ruim een kwart hoger dan in de zomer van 2019. Dit is een fors herstel ten opzichte van de eerste helft van 2020, toen het aantal vacanties in eigen land door de coronamaatregelen ruim 30 procent lager lag dan een jaar eerder. Hoewel er voor vacanties naar het buitenland in het derde kwartaal van 2020 sprake was van herstel, lag dit aantal nog steeds bijna 60 procent lager dan in 2019. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers uit het vakantieonderzoek.
In het derde kwartaal van 2020 gingen Nederlanders 11,4 miljoen keer op vacantie. Dat is drie keer zo vaak als in het tweede kwartaal van dit jaar (3,8 miljoen), maar nog steeds een kwart minder vaak dan in dezelfde periode in 2019. Toen gingen Nederlanders 15,1 miljoen keer op vacantie.De daling van het aantal vakanties van juli tot en met september van 2020 is volledig toe te schrijven aan vakanties in het buitenland. In die periode steeg het aantal vacanties in Nederland van 6,0 miljoen in 2019 naar 7,6 miljoen in 2020. Dit is een toename van 26 procent, terwijl het aantal vacanties buiten de landsgrenzen in het derde kwartaal juist 60 procent lager was. In 2019 gingen Nederlanders in die periode nog 9,1 miljoen keer op vacantie in het buitenland, in 2020 was dit 3,9 miljoen keer.

Vacantie-uitgaven buitenland lager, gelijk voor vacanties in Nederland

In het derde kwartaal van 2019 besteedden Nederlanders 9,5 miljard euro aan vacanties, in 2020 was dit 3,5 miljard. Dit is een daling van 64 procent, die net als de daling van het aantal vacanties volledig kan worden toegeschreven aan vacanties in het buitenland: de vacantie-uitgaven voor buitenlandse vacanties daalden van 8,1 miljard in de zomer van 2019, naar 2,0 miljard in 2020. Dit is een daling van 75 procent. Voor vacanties in eigen land waren de uitgaven in het derde kwartaal met ongeveer 1,4 miljard nagenoeg gelijk voor beide jaren. Lees verder onder de foto>

Foto: EMB

Herstel vacantie-uitgaven blijft achter bij herstel aantal vacanties

Zowel voor vacanties in Nederland als in het buitenland verloopt het herstel van het aantal vacanties in het derde kwartaal sneller dan het herstel van de vacantie-uitgaven. In het derde kwartaal van 2019 gaven Nederlanders gemiddeld 239 euro per persoon uit aan een zomervacantie in eigen land, in 2020 was dit 189 euro (35 procent minder). Voor een vacantie in het buitenland in de maanden juli tot en met september werd in 2019 gemiddeld 888 euro neergelegd, in 2020 daalde dit naar 526 euro (41 procent).

Meer uitgegeven aan accommodaties in eigen land

Voor vacanties in Nederland in de zomer van 2020 wordt het grootste deel van de uitgaven besteed aan de accommodatie (160 euro per persoon per vacantie). Dit is een kwart meer dan in 2019, toen Nederlanders gemiddeld 120 euro aan de accommodatie kwijt waren. De kosten van vervoer, horeca, en overige kosten zoals boodschappen en uitstapjes, waren juist lager in 2020. De horeca-uitgaven voor een binnenlandse vacantie waren in 2020 10 procent van die in 2019.

Zomer 2020: minder verre reizen, meer naar Duitsland

Voor vacanties in de zomermaanden naar het buitenland waren de kosten van de accommodatie, met ongeveer 364 euro per vacantieganger, in 2020 nagenoeg gelijk aan 2019. De vervoerskosten zijn echter vrijwel gehalveerd, van gemiddeld 283 euro per persoon in 2019 tot 145 euro in 2020. Dit komt door de veranderde bestemmingen in 2020: dichter bij huis en voor 98 procent binnen Europa (86 procent in 2019). Nederlanders gingen in de zomer van 2020 met name meer naar Duitsland en minder naar Spanje dan in 2019. Aan horeca wordt in 2020 vrijwel niets meer uitgegeven tijdens buitenlandse vacanties: 6 euro per vacantie, tegen 110 euro in 2019.

Geef een reactie op dit artikel