Nieuw boek:

-ROERMOND-Oud Bisschop Frans Wiertz. Een uitgebreid interview met Mgr. Frans Wiertz (1942), de voormalige Bisschop (1993-2017) van Roermond. Mgr. dr. J. Gijsen (Bisschop 1972-1993) en Mgr. Wiertz komen in hun beleid als Bisschop van het Bisdom Roermond overeen in hun kerkhistorische visie op het Rooms-katholieke monopolie in Limburg. Gijsen bestreed daarbij ‘liberale ideeën’ uit de negentiende en twintigste eeuw uit de steden door Priesters van zijn ambtsopleiding naar het behoudende Rooms-katholieke platteland te sturen. En Wiertz heeft een oer-sacrale omgeving tussen Rijn en Maas die al eeuwenlang een Rooms-katholieke cultuur heeft gehad. Waar zit het verschil? Wiertz behield ná Vaticanum II (ná 1965) en ná 1993 een open midden-visie. Zijn geloof is niet negentiende-eeuws, maar wil – als de missionering van eerdere jezuïeten – specifiek bínnen een (veranderende) cultuur verkondigd worden. Zijn kruiswegstaties uit de periode als bouwpastoor spreken ook de ‘taal’ van deze tijd: Jezus in een spijkerbroek, tal van niet-sacramentele functies kunnen missionaire leken overnemen en seminaristen uit landen met een priesteroverschot krijgen een opleiding binnen de Limburgse sacrale en sacramentele cultuur. De schrijver/journalist is een uitgetreden priester van het Bisdom Den Bosch. (MB)

U kan het boek hieronder oprekening bestellen:

Geef een reactie op dit artikel