Nieuwe Pius Almanak verschenen

 Voor de 131ste keer ! de Pius Almanak verschenen. Bij de presentatie te Baarn van deze Rooms-Katholieke informatiegids voor het jaar 2019 waren drie sprekers, onder wie Wim van de Donk, de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant.

Politiek en Kerk schetsen somber toekomstbeeld

Van de Donk schetste een zeer somber maar realistisch beeld van de Nederlandse samenleving. Volgens hem is er tussen overheid en individu nog slechts lege ruimte, waardoor er alle kans bestaat op radicalisering en polarisatie. De kerken hebben volgens de provinciale bestuurder de taak om in dit vacuüm de maatschappij leefbaar en bewoonbaar te maken door vormen van gemeenschap aan te bieden of te ondersteunen.

De tweede spreker in Baarn was Mw. L. van der Lans zij werkt voor een bureau voor geloofscommunicatie in Deventer. De derde spreker was Pastoor Arjen Bultsma, Pastoor te Bolsward en Vicaris van het Bisdom Groningen-Leeuwarden. Volgens hem slagen de Katholieke Parochies niet in om het geloof in begrijpelijke en eigentijdse woorden door te geven aan jonge generaties. “Wij doen iets verkeerd”, zegt Bultsma.

Tijdens een discussie sloot Wim van de Donk af met de oproep om vooral Katholiek te blijven. Dat betekent volgens hem dat er ruimte is voor vele kleuren binnen die ene Katholieke Kerk.

Uitgever/TV-maker Leo Fijen liet tot slot weten dat de Pius Almanak meer wil zijn dan een vergaarbak van adressen, maar ook een middel om zichtbaar te maken hoeveel adressen Nederland weer leefbaar en bezielend maken.

De Pius Almanak is al anderhalve eeuw bij velen een begrip. Het is het boek waarin bijna alle Katholieke instellingen, personen en organisaties zijn opgenomen. Ook alle adressen van de Nederlandse Bisdommen en Parochies staan erin. Daarmee is het een handzaam naslagwerk dat bovendien een jaarlijks beeld geeft van de Nederlandse Kerkprovincie. Jammer dat de almanak niet compleet is. Bestellen kunt U op rekening via onderstaande button.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*