Ontkerkelijking? Niet bij Zeeuwse protestanten

 Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) concludeert dat Nederland in hoog tempo ontkerkelijkt. Iets minder dan een derde van de bevolking zou zich nog als lid van een religieuze gemeenschap beschouwen. In Zeeland ligt dat percentage beduidend hoger. Volgens cijfers van ZB Planbureau rekende in 2017 46 procent van de Zeeuwen zich tot het Christelijk geloof. In 2013 was dat 49 procent.

“Over de hele linie boeten de kerken in aan gezag, bindingskracht en populariteit”, staat in het SCP-rapport. Vooral Katholieke kerken hebben te maken met een terugloop in populariteit. De afstand tussen de Christelijke kerken en een groot deel van de bevolking wordt ook groter: driekwart van de Nederlanders geeft aan dat de kerken weinig of niet aansluiten bij de eigen visie op de zin van het leven.

Scheiding tussen kerk en staat

Twee derde zegt weinig of geen vertrouwen te hebben in de kerken of religieuze organisaties. In vergelijking met andere Europese landen zijn Nederlanders bovendien vaker voorstander van een strikte scheiding tussen Kerk en staat.

Voor mensen die de Christelijke kerk in zijn algemeen een warm hart toedragen is er wel ook nog een lichtpuntje: in het rapport van het SCP staat dat jonge kerkleden, tussen de 17 en 30 jaar, wel meer betrokken zijn bij hun kerk en het geloof. Dat geldt vooral voor jonge protestanten. Zij omschrijven zichzelf vaker als uitgesproken gelovig en geloven zonder enig voorbehoud in God, de Bijbel en een leven na de dood.

Bron: SCP Foto: Wikimedia

Geef een reactie op dit artikel