Oproep aan kabinet: Pas asielbeleid Afghanistan aan

VluchtelingenWerk, Amnesty, PAX, Defence for Children, Kerk in Actie, LOS en INLIA sturen brief aan kabinet
Donderdag 23 juni 2022 -06:45 – Bron: zie onder artikel – Beeld: FSHH
 -Groningen- Zeven ngo’s, waaronder Amnesty International, VluchtelingenWerk en INLIA, roepen staatssecretaris Van der Burg op het asielbeleid Afghanistan snel aan te passen aan de realiteit: de ernstige mensenrechtensituatie in dat land. Morgen debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over het vreemdelingen- en asielbeleid.

Bijna een jaar na de dramatische val van Kaboel heeft de Nederlandse regering nog steeds geen nieuw asielbeleid voor Afghanistan vastgesteld. Het nieuwe ambtsbericht van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dateert van eind maart dit jaar. Uit dat bericht, maar ook uit recente rapporten van het UNHCR en van het Asiel Agentschap van de EU (de EUAA, voorheen EASO) blijkt dat er sprake is van wijdverspreide mensenrechten-schendingen onder het regime van de Taliban. Afghaanse vluchtelingen lopen grote risico’s op vervolging en geweld bij terugkeer. De organisaties die deze brief hebben opgesteld willen benadrukken dat van Afghaanse vluchtelingen niet kan worden gevergd dat zij zich onderwerpen aan de extremistische regels van de Taliban, waarvan overtreding wreed wordt bestraft.

Naast de tolken zijn er ook andere groepen zoals LHBTIP-personen, bekeerlingen, (vermeende) afvalligen, blasfemisten, oud-regeringsmedewerkers, journalisten en mensenrechtenverdedigers, die volgens de EUAA en de UNHCR grote risico’s lopen. In het Nederlandse asielbeleid zijn zij als ‘risicogroep’ aangeduid, maar zij zouden als ‘systematisch vervolgde groep’ moeten worden behandeld, zodat hun verzoek om bescherming eenvoudiger ingewilligd kan worden.

Ongekend zware humanitaire crisis

Afghanistan is getroffen door een ongekend zware humanitaire crisis. 23 miljoen mensen hebben acute honger, en één miljoen kinderen onder de vijf jaar lopen het risico aan ondervoeding te overlijden, aldus UNICEF. Wij roepen daarom de staatssecretaris op asielaanvragen snel te behandelen, waardoor ook de hereniging met de achtergebleven partner en kinderen sneller kan worden gerealiseerd.

Meer informatie:
De brief van VluchtelingenWerk, Amnesty, PAX, Defence for Children, Kerk in Actie, LOS en INLIA d.d. 13 juni 2022 aan de Staatssecretaris van Justitie & Veiligheid (pdf-bestand, 2 pag’s)

 

Geef een reactie op dit artikel