Pastoor Janningmuseum van Workum naar Nw. Schoonebeek

-NIEUW-SCHOONEBEEK- Met een officiële sleuteloverhandiging in de Bonifatius Kerk in Nieuw-Schoonebeek is het Pastoor Janning Museum na 35 jaar officieel verhuisd van het Friese Workum naar Nieuw-Schoonbeek.

De collectie Kerkelijke kunst en en zelfgemaakte schilderijen zullen daar in de Pastorie naast de Kerk plek krijgen.

De Kerkelijke attributen zijn verzameld door Pastoor Hein Janning (1914 – 1980). Zijn collectie werd zo groot dat er in Workum, waar de Nieuw-Schoonebeker werkte, een museum werd ingewijd. Het is de bedoeling dat de kunstvoorwerpen DV na de zomer worden geëxposeerd.

Pastoor Janning

Johannes Hendrikus (Hein) Janning werd op 15 juli 1914 geboren in het Drentse Nieuw-Schoonebeek.

Na zijn studie aan de seminaries (Culemborg en Rijsenburg) werd hij op 11 mei 1940 tot priester gewijd. Hij was kapelaan in Vianen,’s Heerenberg en Sneek,daarna pastoor in Heeg. In 1965 kwam hij naar Workum daar stierf hij op 18 mei 1980.

Pastoor was niet alleen geestelijke, hij genoot vooral bekendheid als kunstschilder en collectioneur van kerkelijke kunst. Hein begon al met tekenen op de boerderij van zijn ouders. Over zijn activiteiten als kunstschilder zei hij: ” Mijn gedachten probeer ik op doek te zetten, al dat schoons in de natuur door God gemaakt.”

In de loop der tijden verwierf hij steeds meer erkenning,op tal van plaatsen werden exposities van zijn schilderijen gehouden.

Als verzamelaar van kerkelijke kunst heeft pastoor Janning er voor gezorgd, dat er vele kostbare stukken in de pastorie in Workum kwamen.

Zijn trots was de prachtig gesneden koorbetimmering uit een kapel in het voormalige Oost-Duitsland, welke in 1979 in de zijkapel van de St.Werenfriduskerk geplaatst werd. Pastoor Janning betaalde alle aankopen van zijn eigen geld, dat hij verdiend had met verkoop van door hemzelf gemaakte schilderijen.

De nalatenschap van de Pastoor werd in een naar hem genoemde stichting ondergebracht (1983). Deze collectie werd in de loop der jaren steeds uitgebreider via aankopen en door schenkingen.

In 1985 komt in de voormalige pastorie het Museum kerkelijke kunst, dat in de zomer van 2019 DV zal verhuizen naar Nieuw-Schoonebeek.

Foto: Embedded-Photos

Geef een reactie op dit artikel