Predikanten: Homosexualiteit is zondig, punt uit !

Een openbare verklaring dat duidelijk maakt dat het huwelijk tussen een man en vrouw hoort te zijn en het goedkeuren van homoseksualiteit zondig is, is ondertekend door vele honderden protestantse predikanten, voorgangers en politici, onder wie SGP-voorman Kees van der Staaij en predikant Orlando Bottenleij. De openbaarmaking heeft in een deel van protestant Nederland, o.a. de PKN voor opzien gezorgd. Vooral artikel 10 is stellig en pikant. Terwijl er de laatste tijd meer tolerantie voor homoseksualiteit komt binnen de kerk, wordt in dit document stellig beschreven dat het ’zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren’. Minister Ingrid van Engelshoven heeft in een tweet gereageerd op de Nashville-verklaring. „Emancipatie is nog lang niet af”, stelt ze.

 

De verklaring welke tot papier werd gebracht is een Nederlandse versie van de Nashville-verklaring, die haar oorsprong vindt in de Verenigde Staten. Het geldt volgens de ondertekenaars als leidraad over de omgang met homoseksualiteit in de huidige tijd.

De Nashvilleverklaring (Nashville Statement) is een in 2017 in de USA opgesteld document over het Christelijk geloof, huwelijk en sexualiteit. Met deze verklaring wilden de ondertekenaars een eenduidig Christelijk geluid laten horen rond thema’s als sodomie, genderneutraliteiten transgenderisme. De ondertekenaars spreken zich uit tegen lgbt-seksualiteit, het homohuwelijk, polygamie, overspel en onkuis gedrag. De eerste ondertekenaars van de Amerikaanse versie waren 150 voornamelijk conservatief protestantse leiders.

In januari 2019 werd een Nederlandstalige versie van de Nashvilleverklaring gepresenteerd. Deze was opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de reformatorische stroming binnen het protestantisme. Er was een nawoord aan toegevoegd dat pleit voor pastorale zorg voor leden van de lgtb-gemeenschap en schuld belijdt voor de manier waarop Christenen met hen zijn omgegaan. De eerste ondertekenaars van de verklaring waren ongeveer 250 Nederlandse protestantse voorgangers en prominenten.

In Amerika en in Nederland kreeg de verklaring veel bijval, vooral uit conservatief-Christelijke hoek, en kritiek.

Amerika

De Nashvilleverklaring werd opgesteld door de Council on Biblical Manhood and Womanhood en werd in augustus 2017 gepresenteerd tijdens de jaarlijkse conferentie van de ethische commissie van de Southern Baptist Convention, het grootste protestantse Kerkgenootschap in de Verenigde Staten. De oorspronkelijke ondertekenaars waren 150 voornamelijk evangelicale leiders. De verklaring kwam tot stand omdat volgens de opstellers binnen de huidige samenleving de opvattingen over de verhouding tussen man en vrouw, en over wat het betekent om mens te zijn, sterk veranderd zijn; er is een seculiere moraal ontstaan die losstaat van het Christelijke geloof. De seculiere moraal rondom seksualiteit en genderidentiteit wordt door hen afgewezen. Tot de ondertekenaars behoren prominente evangelicalen als Jimmy Swaggert, John Piper, William Lane Craig, james Dobson e.a. In januari 2019 was de Amerikaanse Nashvilleverklaring ondertekend door ruim 22.000 voornamelijk evangelisch Christelijken.

Kritiek

De Nashvilleverklaring werd in de Verenigde Staten bekritiseerd door liberale, libertijnse en door lgtb-activisten. De kritiek vanuit conservatieve hoek verwees onder andere naar het feit dat de evangelicale leiders een hypocriete indruk maakten door zich nu uit te spreken tegen het homo-huwelijk terwijl ze niet hadden geprotesteerd toen president Trump in een interview over zijn zedeloze gedrag vertelde. Daarnaast vond men dat de toonzetting van de verklaring ertoe zou kunnen leiden dat de kloof tussen de Amerikaanse lgtb-gemeenschap en de kerk alleen maar groter werd.

Nederland

In Nederland namen dr. P. de Vries, seminariumdocent van de HHK (Hersteld Hervormde Kerk), en evangelist Arjan Baan in 2018 het initiatief voor een Nederlandstalige versie van de verklaring. Zij wilden aansluiten bij de internationale beweging en een duidelijke positie innemen. De Nederlandstalige versie werd opgesteld door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit de refohoek: ds. J.M.J. Kieviet (CGK), dr. M. Klaassen (PKN), ds. S.T. Lagendijk (HHK), ds. M. van Reenen (HHK), ds. C. Sonnevelt (GG), dhr. L. van der Tang (GGN).

De Nederlandstalige verklaring bestaat uit veertien artikelen. Kern van de inhoud is dat het huwelijk door God is ingesteld als ‘levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’. Daarnaast is het in strijd met de bedoelingen van God als mensen ‘zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit’. Seks voor of buiten het huwelijk, homoseksuele relaties en transgenderisme worden afgewezen. De tekst suggereert dat homoseksuele gevoelens en gevoelens van genderdysforie overwonnen kunnen worden. De Nederlandstalige verklaring heeft een pastoraal nawoord dat pleit voor pastorale zorg voor leden van de lgtb-gemeenschap, en schuld belijdt voor de manier waarop christenen met hen zijn omgegaan.

Kritiek

Nederlandse predikanten werden opgeroepen de verklaring te ondertekenen. Twee hoogleraren van de TU Apeldoorn spoorden predikanten aan om dit niet te doen: zij misten een pastorale toon, verwierpen de gedachten over genezing, vreesden dat de verklaring tot controverses binnen de kerken kon leiden en wezen erop dat het makkelijker is op andermans potentiële zonden te wijzen dan op de eigen zonden. Op 4 januari 2019 werd de tekst gepresenteerd; volgens de initiatiefnemers hadden enkele honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en prominenten op dat moment al ondertekend. Tot deze eerste ondertekenaars behoorden ook de SGP-politici Kees van der Staaij en Diederik van Dijk.  Prominente protestanten als de ‘theoloog des vaderlands’ Stefan Paas en EO-voorzitter Willem Smouter spraken zich uit tegen de Nashvilleverklaring.

Bron: ADN/MB Foto: Wikimedia/Archief

Geef een reactie op dit artikel