Priester mag tijdens avondklok wél naar buiten

Zaterdag 23 januari 2021 10:01 Bron: Redactie kerk/RKK/ Foto: PB.

-s-Gravenhage- Kerkelijke medewerkers die tijdens de avondklokperiode die vandaag begint ‘noodzakelijke activiteiten’ moeten verrichten, mogen met een werkgeversverklaring naar buiten voor zaken als sterfgevallen, het toedienen van de laatste sacramenten en voor digitale kerkdiensten.

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk komt de werkgeversverklaring beschikbaar voor Priesters, Diakens, Pastoraal werkers en geestelijk verzorgers.

Nu het kabinet besloten heeft om een avondklok in te voeren vanaf zaterdag 23 januari tussen 21.00 en 04.30 uur, gaat de R.-K. Kerk via de Bisdommen aan pastorale beroepskrachten de vereiste ‘werkgeversverklaringen’ verstrekken. Zo kunnen zij zich tijdens de avondklok buiten bevinden als daar een dringende pastorale noodzaak voor is. Ook hebben de Bisschoppen gelet op de uitzonderlijke ernst van de situatie besloten om enkele coronamaatregelen voor de R.-K. Kerk aan te passen. Klik hier voor de uitgebreide informatie.

 

Geef een reactie op dit artikel