Pro-kinderpardon van CDA levert partij verlies op

-Den-Haag- Het is de tweede draai van het CDA in korte tijd. Eind januari staakte de Tweede Kamerfractie van christen-democraten haar verzet tegen het kinderpardon. Gevolg: het regeerakkoord werd opengebroken, de aanvragen van zo’n 700 asielkinderen worden de komende maanden opnieuw beoordeeld door de IND, de Immigratie en Naturalisatie Dienst.

Vanwaar ineens die Christelijke naastenliefde bij het CDA? Onder leiding van Sybrand Buma stuurde het CDA de afgelopen jaren juist steeds meer naar rechts, eigenlijk al sinds het gedoogakkoord met de PVV in 2010, een besluit dat de gemoederen tijdens het chaotische partijcongres in de Rijnhal in Arnhem flink deed oplopen. Voor wat betreft het kinderpardon: door een uitspraak van het Europese Hof zou de bestaande asielregeling niet meer houdbaar zijn, opperde Buma.

Verkiezingscongres

Deze motieven wegen ongetwijfeld mee. Maar vormen ze de hoofdmoot? Het rommelt binnen de partij die zich zo moeilijk doet met de C in haar naam. Zaterdag vindt in Amsterdam het CDA-verkiezingscongres plaats. In de aanloop naar die bijeenkomst hebben verscheidene verontruste leden bij de partijtop aan de bel getrokken. Ze missen compassie en barmhartigheid binnen de fractie. Onder hen oud-Shell-topman en voormalig Eerste Kamerlid Rein Willems en Doekle Terpstra, destijds nota bene fervent tegenstander van het gedoogbeleid. Beiden ondertekenden een resolutie over het kinderpardon, net als veel provinciale en gemeentelijke CDA-afdelingen. Willems ging zelfs bij Buma op de koffie.

De fractievoorzitter voelde de bui al hangen. Nog voor de resolutie in stemming zou komen, kondigde hij aan dat met het CDA nu wel viel te praten over stopzetting van het uitzettingsbeleid.

Compassie is een van de pijlers onder de Christelijk sociale leer – de reden van bestaan van een getuigenispartij als het CDA – en gaat verder dan het kinderpardon.

Maar of het gevaar daarmee is geneutraliseerd. Compassie is een van de pijlers onder de christelijk sociale leer – de reden van bestaan van een getuigenispartij als het CDA – en gaat verder dan het kinderpardon. De onderwerpen van de verschillende resoluties die zaterdag tijdens het congres aan de orde komen – betere kansen voor kinderen in armoede, geen verlenging proeftijd nieuwe werknemers – onderstrepen dit. Alleen met het rentmeesterschap, een van de andere fundamenten van de christelijke sociale leer, blijven de leden vooralsnog zwalken; bij de klimaatdoelen hoeft Nederland niet voorop te lopen, blijft het adagium.

Kortom: het CDA draait. De partijtop laat zo zien dat zij niet blind is voor kritiek vanaf de linkervleugel. Met als bijvangst de kans op electorale winst aan diezelfde kant.

Die kan de partij momenteel goed gebruiken. Onder Buma heroverde het CDA de eerste jaren flink terrein. Maar de laatste tijd gaat het weer flink bergafwaarts. Daarin is de laatste weken nog weinig veranderd. Wie de laatste peilingen bekijkt ziet zelfs een verdere terugval. Ook compassie heeft zijn prijs. (MB)

Foto: wikimedia

Geef een reactie op dit artikel