Rancuneuze Volkskrant-traditiehaters willen Hemelvaartsdag afschaffen

Ooit, lang geleden, was de Volkskrant een keurige Katholieke krant, helaas heeft ook bij deze krant de waan van de ‘liberale’ dag het gewonnen van traditie en gezond verstand. Het laatste dieptepunt van deze krant is dat zij van mening is dat de tijd rijp is om Hemelvaartsdag een enkeltje op de boot richting de hemel voor afgeschafte feestdagen te sturen, zoals DDS het prachtig formuleerde. Het enige argument dat de sociaal-liberale traditieverloochenaars hebben voor die zet is dat ‘de tijd ernaar’ zou zijn.

Geen Nederlandse traditie of de krant is van mening dat die zo snel mogelijk dient te worden afgeschaft. Geen enkel huisje is nog langer heilig voor de stukjesschrijvers van dit Amsterdamse advertentieblaadje voor pseudo-intellectuelen. Nee, waar de krant voor staat weet al jaren niemand meer Ze zullen doorgaan met hun culturele kaalslag, net zolang tot Nederland volledig ‘veramerikaniseerd’ is. Een land zonder traditie en vrijheid alleen nog in naam bestaat.

Dat de Volkskrant graag ten strijde trekt tegen alles wat ook maar ‘ruikt’ naar religie zal niemand verbazen. Nu moet de Hemelvaartsdag eraan. Volgens de sociaal-liberale cultuurafschaffers moet de christelijke feestdag (en voor veel mensen ook vrije dag) wijken voor een één of andere niet-gewortelde nationale feestdag. Volgens D66-Kamerleden is de ‘tijd ernaar’, wat dat ook moge betekenen. En De Volkskrant beaamt dat dan ook gráág:

“Vrij met Hemelvaartsdag is een fijn cadeautje. Nederland telt acht feestdagen waarvan het merendeel valt te herleiden tot het christendom. Wordt het niet eens tijd een van die feestdagen in te ruilen voor een nationale feestdag?”

Uiteraard wordt de anti-kerk-partij bij uitstek, onder leiding van voormalig misdienaar Pechthold er bij gehaald. Daarbij haalt men een stuk aan waarin D66-Kamerlid Paternotte zijn redenen uitlegt om hier eens werk van te gaan maken:

“Nederland telt acht feestdagen waarvan het merendeel valt te herleiden tot het christendom. Wordt het niet eens tijd een van de christelijke feestdagen in te ruilen voor een nationale feestdag? ‘Terechte vraag’, zegt Tweede Kamerlid Jan Paternotte. Zijn antwoord luidt dan ook bevestigend. ‘De tijd is ernaar.’ D66 zou Hemelvaartsdag graag inruilen voor een feestdag van nationaal belang.” Daarbij vergetend dat wij als 2 nationale feestdagen hebben 5 mei en Koningsdag.

Of het ooit zover zal komen is koffiedik kijken, al zal de kans in een verloederend Nederland alleen maar groter worden, want het bedrijfsleven ‘aast’ al op 2e Kerst/Paas en Pinksterdag als gewone werkdag. Nog meer werken voor de doorsnee Nederlander, waarvan een onnatuurlijk groot deel al lijdt onder stress en depressies. Misschien komt het volk ooit in opstand tegen deze links-liberale waanzin en komt het tot een herinvoering van alle Christelijke feestdagen die in de laatste decennia werden afgeschaft, neem bijvoorbeeld Sacramantsdag of Maria ten Hemelopneming. Wat zal de bevolking dan weer een rust krijgen, misschien wel zoveel rust dat zij dan weer een abonnement op een (Volks)krant neemt, want men heeft weer tijd om te lezen.

Bron: Volkskrant/DDS/NOS Foto: Wikimedia-commons

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*