Ridders Heilig Graf bezoeken zondag Dokkum

Ridders Heilig Graf bezoeken Bisschoppelijke Bonifatiusviering. Ruim 200 bezoekers welkom in de Bonifatiuskapel Dokkum 13 juni

Vrijdag 11 juni 2021 19:44 – Bron: Redactie kerk/Bisdom GL – Foto: Sjaak Kempe is licensed under CC BY 2.0
  -Groningen- Zondag 13 juni a.s. is de jaarlijkse Bonifatiusdag in Dokkum. In coronatijden dit keer met een bijzonder karakter. Om 11.00 uur begint een Pontificale Mis ter ere van de Heilige Bonifatius, waarin Bisschop Ron van den Hout voorgaat. Door recente corona richtlijnen van de RK kerk kunnen in de kapel – met een capaciteit van 2000 zitplaatsen – maximaal 250 kerkgangers de H. Mis bijwonen.

Onder hen een delegatie van de Ridders van het Heilig Graf, die dit weekeinde Dokkum bezoeken voor een Titus-en Bonifatius pelgrimage door de stad. Na de zondagviering, aansluitend op de koffie, volgt op uitnodiging van de Ridderorde in de Kapel een lezing over Pater Titus Brandsma. Gastspreker is Hein Blommestijn van het Karmel gemeenschap Ad Montem op Schiermonnikoog. De Eucharistieviering en Tituslezing zijn vrij toegankelijk.

‘De eerste bouwheer van Europa’

Vanwege de coronabeperkingen is het programma van de Bonifatiusdag dit jaar alleen door de RK kerk ingekleurd. In de afgelopen jaren was het programma ook oecumenisch van aard in samenwerking met de protestantse kerken van Dokkum. Bisschop Ron van den Hout staat in de H. Mis stil bij de betekenis van Bonifatius in vroeger tijden en onze tijd. Behalve actief verspreider van het Christelijk geloof in de Lage Landen en vooral in Duitse landen staat Bonifatius’ met zijn inzet voor opbouw van de Christelijke Kerk ook bekend als ‘de eerste bouwheer van Europa’.

Ridder pelgrimage

De Ridders van het Heilig Graf zijn een Katholieke Orde die in de middeleeuwen is ontstaan ten tijde van de kruistochten als beschermheren van het Heilig graf van Jezus te Jeruzalem. De Orde van ridders en jonkvrouwen kent tegenwoordig leden uit verschillende rangen en standen in gans Nederland. Enkele bekende namen onder hen zijn oud-minister Ernst Hirsch Ballin en de Friese Commissaris van de Koning Arno Brok.

Deze orde heeft dit najaar (november) in Bolsward haar zgn. ‘investituur’, voor installatie van nieuwe leden van de ridderorde. Verblijf in Dokkum tijdens dit juni-weekeinde is vanwege een meditatieve pelgrimstocht op zaterdag vanuit de Bonifatiuskapel door de binnenstad met aandacht voor Bonifatius en Titus Brandsma.

 

Geef een reactie op dit artikel