SCHOK: Paters Spiritijnen verlaten Bisdom Groningen-Leeuwarden

Mgr. van den Hout: “Ik zie de Paters Spiritijnen met lede ogen gaan”.

( Dit artikel is ook in de Fryske taal beschikbaar, klik daarvoor rechtsboven op de vertaalbutton)-Groningen/Heerenveen- (RED/ADN) De Paters Spiritijnen die als resp. Pastoor en Priesters werkzaam zijn in en om het Friese Heerenveen, in het Bisdom GL, vertrekken per 1 januari 2021.

Zij hebben de Bisschop, Mgr. Ron van den Hout, laten weten hun missie terug te geven per voornoemde datum. De communiteit van Spiritijnen te Heerenveen zal dan worden opgeheven. Lees verder onder de foto>

Pater Charles Eba’a (Foto EMB)

De communiteit bestaat uit drie betrokken Priesters, zo het Bisdom. Pater Leo Gottenbos (Nederland en oud-missionaris in Brazilië); Pater Charles Eba’a (Kameroen) en Pater Titus Ikyoma (Nigeria). Zij zullen na hun vertrek uit Heerenveen elders in het land, apart aan de slag gaan en wonen. Het Bisdom zal op zoek moeten naar een nieuwe Pastoor. In het geruchtencircuit valt daarbij de naam van de Coevordense Pastoor Tjepkema, die als geboren Fries, wellicht naar zijn geboortegrond kan terugkeren, al is het aan de Bisschop om dat te bewerkstelligen.

De Congregatie van de Heilige Geest, zoals de Spiritijnen officieel heten, kreeg in december 2015 het pastoraat van de parochie HH. Petrus en Paulus toegewezen. Nu vijf jaar na dato vertrekken zij, omdat er vanuit de Congregatie geen opvolgers beschikbaar zijn.

Bisschop Gerard de Korte

Op 11 december 2015 heeft Mgr. Gerard de Korte in de H. Geestkerk in Heerenveen tijdens een feestelijke viering twee Paters van de Congregatie van de H. Geest geïnstalleerd als Pastor van de HH. Petrus en Paulus-parochie.

De uit Kameroen afkomstige Priester Charles Eba’a werd de nieuwe Pastoor van de parochie, bestaande uit de locaties Heerenveen, Wolvega, Frederiksoord en Steggerda. Hij heeft de priesteropleiding gevolgd bij de Spiritijnen in Nigeria. Pater Eba’a heeft 10 jaar in parochies in Rotterdam gewerkt, waarvan 8 jaar als Pastoor. Pater Leo Gottenbos werd de nieuwe Parochievicaris. Hij is geboren in Mierlo in Noord Brabant. Hij  heeft bijna 40 jaar namens de Spiritijnen als Priester in Brazilië gewerkt. In september 2015 is hij teruggekeerd uit Brazilië. Sinds kort is er een derde Pater benoemd voor Heerenveen, Pater Titus Ikyomke uit Nigeria.

Bisschop de Korte wees destijds ook op het feit dat de komst van de Paters Spiritijnen een versterking vormt voor het religieus leven van het Bisdom. Spiritijnen hebben als missie het Evangelie verkondigen onder kwetsbare mensen door onder hen te wonen. Diaconaat hebben zij hoog in het vaandel en de twee voelen zich zeer aangesproken door wat hun nieuwe Bisschop (de Korte)  al jaren uitdraagt: de kerk moet opkomen voor mensen in nood.

Deze Congregatie beschikt over meerdere communiteiten in ons land. Pogingen leden van de Congregatie uit Afrika hier naar toe te halen om het werk voort te zetten was moeilijker dan gedacht. Buitenlandse Priesters naar Nederland krijgen is een vrijwel onmogelijke taak geworden, mede door strenge  IND immigratie-regels. Lees verder onder de foto>

RK kerk Heerenveen (Google), de Bisschop zal op zoek moeten naar een nieuwe Pastoor.

Bisschop van den Hout dankt de congregatie en in het bijzonder de Paters Charles, Leo en Titus voor hun werkzame jaren. Niet alleen vanwege het pastoraat in de parochie Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord, maar ook vanwege de collegiale opstelling onder de pastorale beroepskrachten. “Ik zie de Paters Spiritijnen met lede ogen gaan. Hun missionaire geest en diaconale spiritualiteit waren belangrijke kenmerken van hun aanwezigheid in het Bisdom”, aldus Bisschop van den Hout.

De congregatie van Spiritijnen ontstond als missie-orde aan het eind van de 16e eeuw in Frankrijk. De congregatie weet zich geroepen om het Evangelie van jezus Christus te verkondigen onder de armen. Veel leden van de congregatie komen momenteel uit Afrika, waar de katholieke kerk groeit als kool. Waar vroeger Nederlandse Missionarissen van nederland naar Afrika vertrokken om er pastoraal werk te verrichten, daar komen nu de Afrikanen naar ons en andere Europese landen, een ‘omgekeerde missie’. Helaas bemoeilijken de Nederlandse immigratieregels (de strengste in Europa) het Afrikaanse Priesters om naar ons land te komen.

Geef een reactie op dit artikel