Verzekeraar: Kerk van Hoogmade kan herbouwd worden, maar parochie moet zelf beslissen

De brandweer is 24 uur na de brand nog altijd aan het nablussen.
-HOOGMADE – Een van de vragen die de inwoners en Parochianen van Hoogmade bezighoudt na de grote brand in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk is: komt de Kerk terug? Als het aan verzekeraar Donatus ligt, kan de Kerk herbouwd worden. ‘De Kerk is verzekerd tegen herbouwwaarde, maar de Parochie is eigenaar en het ligt er dus aan wat zij willen’, legt directievoorzitter Alphons van der Voorn uit.

Donatus is een onderlinge verzekeringsmaatschappij voor Kerken en monumenten. Bijna alle Nederlandse Rooms-Katholieke kerken zijn aangesloten bij deze verzekeraar, en vanuit de gezamenlijke premies worden de schades betaald. Vier medewerkers van Donatus zijn dinsdag bij de Kerk wezen kijken, vertelt Van der Voorn. ‘Twee bouwkundig technici en twee schadebehandelaars kijken hoe de Kerk er bij staat. Hoe sterk zijn de muren? Kan de toren behouden blijven? Het zijn allemaal dingen die voor ons belangrijk zijn.’

Het is volgens Van der Voorn al duidelijk dat de schade in de miljoenen loopt. ‘Hoe hoog de kosten precies oplopen, hangt af van wat er nog te herstellen is. De Kerk is dan wel verzekerd tegen herbouwwaarde, maar dat wil niet zeggen dat we zomaar geld uitkeren. Het bedrag komt alleen beschikbaar als hetzelfde wordt teruggebouwd.’

Bisschoppelijke machtiging

Of dat gebeurt ligt niet aan Donatus. ‘De Parochie is de eigenaar van het Kerkgebouw en het ligt er helemaal aan wat zij willen’, legt de directievoorzitter uit. ‘Bovendien is er bij een verbouwing of renovatie van een Kerk altijd een Bisschoppelijke machtiging nodig.’ Het Bisdom houdt op die manier toezicht op de kerkgebouwen.

Donatus doet ook onderzoek naar de oorzaak van de brand. ‘De grote vraag is natuurlijk hoe het vuur is ontstaan’, vertelt Van der Voorn. ‘Als wij dat weten, dan weten wij ook wie aansprakelijk is voor de brand. Dan weten wij of wij de schade kunnen verhalen op het schildersbedrijf dat in de Kerk aan het werk was.’

De Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk – De Goede Herder staat aan de Kerkstraat 59 in Hoogmade.

De eerste kerk na de Reformatie was het een schuilkerk in de Frederikpolder die in 1742 in gebruik werd genomen. Deze kerk, even buiten het dorp aan de tegenwoordige Oude Kerkweg, werd in de 19e eeuw te klein, waarop besloten werd in het centrum van het dorp een nieuwe kerk te bouwen.

Deze tweede kerk, naar een neogotisch ontwerp van architect Evert Margry, werd in oktober 1877 in gebruik genomen. Lang heeft het gebouw niet bestaan, want in 1929 stortte bij een grote verzakking de westelijke zijbeuk in, waarna de hele kerk, op de toren na, moest worden afgebroken.

De derde kerk, ontworpen door J.A. van der Laan, werd op 4 augustus 1932 geconsacreerd. Het werd een grote bakstenen zaalkerk, waarin de vlakopgaande toren van de oude kerk werd geïntegreerd. De toren werd hiervoor ommanteld, verhoogd en kreeg een achtkante naaldspits. De kerk was anno 2019 in gebruik bij de fusieparochie van de H. Franciscus.

In 2006 werd na een parochiefusie de naam O.L. Vrouw Geboorte – De Goede Herder.

Orgels

Van de twee orgels in de kerk is het hoofdorgel in 1908 gebouwd door Jos. H. Vermeulen. De kas werd bij de ingebruikneming van het kerkgebouw van Van der Laan in 1932 verwijderd en het instrument werd op de orgelzolder geplaatst. In 2019 was het wel aanwezig, maar niet meer in gebruik. Voor kerkdiensten werd het koororgel van Verschueren uit 1985 gebruikt.

Brand

Op 4 november 2019 werd de rooms-katholieke kerk getroffen door een grote brand.Het dak ging geheel verloren en ook de torenspits stortte in. Omdat de rest van het gebouw door de brand te instabiel geworden was, drong de brandweer erop aan de restanten te slopen. Op de dag zelf leek de brand te zijn ontstaan tijdens werkzaamheden bij het afbranden van verf.

Geef een reactie op dit artikel