Vluchteling beter af in protestantse kerk

 -AMERSFOORT- Mensenhandelaren zijn er al tijden achter. Wanneer zij mensen ‘helpen’ naar het Westen te geraken dan adviseren zijn standaard aan de vluchteling(en) om bij aankomst, in bijvoorbeeld Nederland, zo snel mogelijk contact te zoeken met een Kerk, maar absoluut niet de Rooms-katholieke Kerk, “die doen niets”, aldus asielzoekers die de tip ter harte namen.

Navraag door de redactie van MariaBode bij de Bisdommen leverde geen reactie op. Uiteindelijk nam Bisschop van den Hende contact op door een folder toe te zenden.

 

Wie de hulp aan vluchtelingen binnen de RK Kerk in ogenschouw neemt en dat vergelijkt met de hulp vanuit o.a. de PKN (protestantse kerk Nederland) schrikt van de verschillen. De opvangactie in de Bethel kerk te Den Haag die de afgelopen maanden ‘draaide’ had slechts een marginale Katholieke inbreng. De RK Kerk hield zich, zo Bisschop de Korte, bewust afzijdig om via diplomatieke weg iets te kunnen bereiken, dat is uiteraard een prima initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, maar het was niet zichtbaar voor Nederlanders laat staan vluchtelingen. Uiteindelijk kwam bij deze Haagse actie alle eer toe aan de protestantse inbreng, en die was groots.

Bezoek MariaBode aan Bethelkerk 8-1-2019

Op 8 januari jl. bracht MariaBode een nachtelijk bezoek aan de Bethel-kerk. Tijdens het 4 uur durende bezoek was het een komen en gaan van gemeenteleden van diverse protestantse Kerkgenootschappen. Navraag bij de aanwezige organisatoren (protestants) bleek dat de inbreng van de Katholieke gemeenschap niet iets is om trots op te zijn. Terwijl Katholiek Nederland juist hier een krachtige vuist had kunnen maken tegen het verwerpelijke kabinetsbeleid ten aanzien van ‘illegalen’. Een beleid dat nog steeds vol zit van overtredingen wanneer het gaat om internationale wet- en regelgeving.

Vluchtelingen die als bekeerling een veilig heenkomen zoeken worden op een meesterlijke wijze geholpen door de protestantse stichting Gave te Harderwijk. Bekeerlingen die worden afgewezen en gedwongen teruggezonden naar het land van herkomst, met allerlei nare gevolgen, zijn overwegend Katholiek of Orthodox.

Plaatselijke Kerken van protestantse snit organiseren vrijwel dagelijks activiteiten, lokaal of landelijk georganiseerd, zoals bijvoorbeeld de actie ‘Tafels van Hoop” waar honderden kerkgemeentes een maaltijd met een gezellige middag of avond organiseren. Vele vluchtelingen die moslim zijn bekeren zich dan alsnog tot het protestantisme. De Vrije baptisten gemeentes kunnen eveneens de stroom vluchtelingen nauwelijks aan. Opmerkelijk is ook dat Oosters-Orthodoxe vluchtelingen graag naar gereformeerd vrijgemaakte  gemeentes gaan en zich na enige tijd als lidmaat inschrijven.

Natuurlijk zijn er her-en-der Katholieke hulpacties, maar voor een grote volkskerk is die hulp te verwaarlozen wanneer men een vergelijk maakt met de zeer actieve protestantse kerken. Trouwens is de bed-bad-brood-wetgeving er ook gekomen dankzij een actie van de PKN die tot aan de hoogste (Europese) instanties procedeerde o.l.v. advocaat Pim Fischer, om fatsoenlijk onderdak mogelijk te maken voor vluchtelingen, die zonder pardon door IND en COA op straat werden gezet, vaak terwijl zij  nog in een procedure zaten.

Bezoek MariaBode aan Bethelkerk 8-1-2019

Navraag bij de Kerkelijke vluchtelingen hulporganisatie Inlia te Groningen leert eveneens dat van de vrijwilligers die zich in den lande voor vluchtelingen inzetten, het grootste deel protestant is. Het zal de Bijbelkennis zijn die protestanten beheersen en vele Katholieken ontberen, want de Bijbel is meer dan duidelijk wanneer het om de hulp aan de mindere gaat. Ook het feit dat het merendeel van de aanhang van VVD, PVV en FvD (ex) Katholiek is doet de (vluchtelingen)zaak geen goed. Er valt nog veel te doen in de Heilige Moederkerk.

Bron: MB/Bethel/RKK Foto’s: Bezoek MB aan Bethelkerk MariaBode (c)

 

Geef een reactie op dit artikel