Was Maria in de bijbel ‘swanger’, ‘swier’ of ‘yn ferwachting’ van Jezus?

-Leeuwarden/Ljouwert- (ADN/OF) Was de Heilige Maagd Maria in de Bijbel ‘swanger’, ‘swier’ of ‘yn verwachting’ van Jezus? Het is één van de taalvragen waar de Friesche stichting YFKE-FBO over nadenkt in aanloop naar de nieuwe Friese Bijbelvertaling.

Op 30 oktober organiseert de stichting een studiemiddag met als centrale vraag: in welk Fries moet de Bijbel worden vertaald?

Om antwoord op deze vraag te geven, heeft de stichting zeven deskundigen uitgenodigd. “Dit onderwerp raakt niet alleen de vertalers van de Bijbel, maar een ieder die bezig is met (de toekomst van) het Fries”, zegt Lútsen Kooistra, voorzitter YFKE-FBO. “Daarom nodigen wij ook mensen uit het onderwijs, vertegenwoordigers van de Provincie, schrijvers/vertalers, cultuur-ambtenaren, Priesters, politici en anderen die interesse hebben uit voor een studiemiddag.”

Geef een reactie op dit artikel