Aartsbisschop De Kesel: ‘Verzetten tegen globalisering van onverschilligheid’

Aartsbisschop de Kesel
-BRUSSEL (VTM) De Aartsbisschop wijst op de grote onzekerheid die er heerst en de solidariteit die kan helpen om die onzekerheid het hoofd te bieden.

De kersttijd herinnert ons aan wat echt belangrijk is in het leven, omdat het een tijd is waarin we geborgenheid zoeken en de banden aanhalen met de familie, zegt De Kesel in zijn Kersthomilie.

Maar de Aartsbisschop herinnert er ook aan dat veel mensen die verbondenheid en geborgenheid niet kennen. “Omdat zij arm, ziek, oud, of op de vlucht of vreemdeling zijn. Zeer velen hebben het gevoel er uiteindelijk niet bij te horen of geleidelijk uit de boot te vallen. De Kersttijd is daarom ook altijd een tijd van solidariteit en verbondenheid.”

Die solidariteit is bovendien nodig omdat er vandaag veel onzekerheid heerst en soms ook angst, zowel in ons land als in de rest van de wereld. De Kesel verwijst ook naar de klimaatcrisis, die onzekerheid creëert over de toekomst van onze aarde, “ofwel het gemeenschappelijke huis van alle mensen”.Angst is een slechte raadgever”, waarschuwt hij.

“De verleiding wordt dan groot zich op zichzelf terug te trekken in de veiligheid van de eigen vertrouwde kring. Dan wordt het al vlug elk voor zich. Een mentaliteit die stilaan de tijdsgeest bepaalt en weinig belooft, noch voor onszelf noch voor de samenleving. Dan wordt men zelfgenoegzaam en voelt men zich niet meer verantwoordelijk voor wie niet tot de eigen kring behoort.”

Als dat gebeurt, worden we volgens de Aartsbisschop “een maatschappij die de vrijheid dan wel hoog in het vaandel draagt, maar vergeet dat alleen solidariteit aan de vrijheid zin kan geven”.

Geef een reactie op dit artikel