Achterhoek: 3 kerken sluiten

NEEDE/REKKEN/RIETMOLEN – De Paulusparochie heeft haar beleid voor de komende jaren bepaald. Onderdeel van die plannen is het ‘aan de eredienst onttrekken’ van de kerken in Neede, Rekken en Rietmolen. Ook die in Lievelde wordt aan de eredienst ontrokken. Voorlopig blijven de kerken in Groenlo, Beltrum en Eibergen wel in gebruik voor de erediensten.

Vanaf de zestiger jaren van de vorige eeuw voltrekt zich in Nederland een proces van ontkerkelijking. Het kerkbezoek loopt gestaag terug, het Parochieledenbestand vergrijst, jongeren voelen zich minder betrokken en het aantal pastores en vrijwilligers neemt af. Daarnaast staan de financiën in de toekomst onder druk. Dit proces ontgaat ook de Parochies van de Sint Paulus Parochie in Groenlo en omgeving niet.

Op 31 oktober is het beleidsplan ‘Op weg naar een nieuw pastoraal beleid 2018-2021’ en het bestuurlijk beleidsplan ‘Moed en vertrouwen 2018-2021’ aan de locatieraden en de vrijwilligers van het Breed Pastoraal Overleg van de Parochie St. Paulus gepresenteerd. Bestuur en Pastoresteam zullen in de komende tijd de plannen op iedere locatie toelichten en gelegenheid geven daarover vragen te stellen.
De Parochianen zijn middels een afkondiging in de vieringen in het afgelopen weekend en door middel van een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de komende veranderingen.

 

Concentreren van het Pastoraat 

De krimp heeft gevolgen voor de wijze waarop het Pastorale programma de komende jaren kan worden aangeboden. Het team van Pastores heeft ook de zorg voor de negen locaties die vallen onder de St. Ludgerparochie (Lichtenvoorde en omstreken). Voor het kleine team van Pastores is het niet meer mogelijk om in zestien geloofsgemeenschappen met het Pastorale werk op dezelfde voet door te gaan. Concentratie van het Pastorale werk is noodzakelijk. Naast Pastorale samenwerking is het bestuur in gesprek met het Parochiebestuur van de St. Ludgerparochie om te onderzoeken of een toekomstige fusie wenselijk is. Er is nu al een samenwerkingsovereenkomst. De Heilige Missen zullen vooralsnog in elk weekend plaatsvinden in de Kerken van Groenlo en Lichtenvoorde. Stapsgewijs worden de vieringen waarin een lid van het Pastoraal team voorgaat op de andere locaties verminderd.

 

Kerken aan de Eredienst onttrekken
Het beleidsplan van het Parochiebestuur sluit aan bij dat van het Pastorale team. Het afstoten van Kerkgebouwen is helaas noodzakelijk. Officieel heet dat: het onttrekken van Kerken aan de Goddelijke Eredienst. Aan die eindfase gaat een zorgvuldig plan en proces vooraf. Het Parochiebestuur zet een proces ingang om de locaties hier op voor te bereiden. Daarbij wordt ook gekeken wordt naar eventuele herbestemmingen. Dit proces dient uiterlijk 1 januari 2026 te zijn afgerond. Het is mogelijk dat een Kerkgebouw eerder aan de Eredienst onttrokken wordt als er een goede herbestemming gevonden is.

Vooralsnog behouden de Kerken van Groenlo, Beltrum en Eibergen hun liturgische functies.
Uiterlijk op 1 januari 2026, of zoveel eerder in goed overleg, wordt aan de Aartsbisschop van Utrecht verzocht de volgende Kerken aan de Goddelijke Eredienst te onttrekken: H. Caecilia in Neede; Christus Koning in Lievelde; HH. Martelaren van Gorkum in Rekken en H. Caecilia in Rietmolen.

Het Parochiebestuur is zich ervan bewust voor grote veranderingen te staan en dat een ingrijpende transitie zich aandient. Tegelijk dringt ze erop aan de huidige realiteit onder ogen te zien. Naast realiteitszin zijn nodig: vertrouwen in de toekomst, solidariteit tussen de lokale geloofsgemeenschappen en deelname van vrijwilligers.

Bron: Parochie

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*